Dental Tribune Netherlands
Clinical
Remineralisatie: een preventieve en therapeutische benadering bij harde weefsels

June 7, 2021

Wat kun je doen aan glazuurdefecten en -laesies? De Italiaanse mondhygiënist Daniele Modesti raadt het gebruik van mousses op calcium- en amorfe fosfaatbasis met toegevoegde fluoride (F-ACP) aan. Effectief en evidence based en ook nog eens niet duur, makkelijk verkrijgbaar én makkelijk aan te brengen.

Ultra-conservative treatment (UCT)

May 26, 2021

Werkt het schoonpoetsen van dentinecaviteiten en het restaureren van kleine caviteiten door atraumatic restorative treatment (ART) net zo goed als het restaureren met de boor of handinstrumenten? Ja, toont onderzoek aan. Bovendien is deze zogenaamde ultra-conservative treatment (UCT) minder pijnlijk en geeft deze minder zichtbare plaque.

advertisement
Preventie: een kwestie van volhouden

November 24, 2020

In onze praktijk Tandzorg.nl te Rotterdam hebben we in 2011 onder begeleiding een omslag gemaakt naar niet-restauratieve caviteitsbehandeling (NRC) bij kinderen. Natuurlijk moesten er weerstanden worden overwonnen bij de praktijkmedewerkers en bij de ouders van de kinderen. Zij waren immers gewend dat gaatjes bijna automatisch worden gevuld. Gaandeweg werd de acceptatie voor een niet-restauratieve behandeling beter. Er werden allerlei initiatieven ontplooid, zoals het ontwerpen van een monitorsysteem, het maken van video-opnamen voor de evaluatie van de behandeling met betrekking tot de communicatie, casuïstiekbesprekingen, zoeken naar de beste opties voor het maken van klinische afbeeldingen en het introduceren van toepassing van zilverdiaminefluoride.

Modificatie van de dolderstaafconstructie

July 15, 2020

Naast de locator en de drukknop wordt in Nederland voornamelijk de staafconstructie gebruikt voor een implantaatgedragen prothese in de edentate kaak. Deze geprefabriceerde staaf (dolderstaaf) maakt deel uit van de klassieke staafconstructie. De dolderstaaf wordt al jaren gebruikt voor implantaatrestauratie in edentate kaken. Het grote voordeel van de dolderstaaf is de eenvoudige technologie en verwerking, de snelle productie en de lage kosten. In dit artikel laat tandarts-implantoloog Emami zien dat zijn idee voor een nieuwe staafconstructie, gemaakt met behulp van digitale technologieën, veel voordelen biedt ten opzichte van de klassieke staafconstructie.

“Praatjes vullen geen gaatjes, maar voorkomen gaatjes”

May 27, 2020

De benaming ‘mondzorgprofessional’ doet aannemen dat het gaat om iemand met een professionele benadering met betrekking tot de mondzorg. Wat is ’zorg’? Ik vond op www.encyclo.nl de volgende beschrijving: ‘moeite die je doet om iets of iemand in goede conditie te houden of te brengen’. Dezelfde website zegt over ’curatieve zorg’: ‘zorg die zich richt op de genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen’. De definitie van zorg lijkt meer primair te zijn, gericht op het behoud van goede conditie. Curatieve zorg meer secundair, gericht op behandeling, waarbij de curatieve zorg nodig is om vervolgens weer met primaire zorg verder te kunnen. Bij ’preventieve zorg’ spreekt encyclo.nl over ’zorg gericht op het voorkomen of beperken van schade aan de gezondheid’. Dit lijkt dus meer bij de daadwerkelijke betekenis en doelstelling van ’zorg‘ te komen. Iets wat gezond is, gezond houden en wat niet meer gezond is, ecologisch behandelen tot het weer gezond is en het evenwicht hersteld is - het ware genezen. Een restauratie maakt nooit gezond.

advertisement
Kindvriendelijke mondzorg: de missing link

April 29, 2020

Natuurlijk wil iedereen dat een kind zo min mogelijk wordt belast tijdens mondzorgverlening. Dat lukt zolang ‘pure primaire preventie’ succesvol is, want dan blijft een gebit ‘Gewoon Gaaf’. Helaas is, zelfs bij kinderen die keurig tweemaal daags met fluoridehoudende tandpasta poetsen en niet meer dan vijf eet- en drinkmomenten per etmaal hebben, soms cariës actief. Dan is het belangrijk om op te kunnen schalen met de drie andere gereedschappen die passen binnen kindvriendelijke mondzorg: zilverdiaminefluoride applicatie, glasionomeer (nood-)vulling en de Hall-techniek. Deze middelen leiden sowieso tot uitstel van de conventionele behandeling met boor en spuit en meestal zelfs tot afstel!

Behandeling van het (melk)gebit: prioritering van causale therapie

February 19, 2020

Causale therapie staat voor doelmatige zorg. Cariës is een gedragsziekte. De praktijk (bevestigd in onderzoek) heeft geleerd dat het behandelen van een gedragsziekte met technische middelen niet heeft geleid tot bevredigende resultaten. Zo is nog onvoldoende bekend wat er mogelijk is met het verlenen van prioriteit aan een etiologische behandeling bij alle kinderen vanaf het eerste contact. De kunst is om ouders zelfvertrouwen te geven in de verzorging van het gebit van hun kinderen. Dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk, zelfs bij kinderen met multicariës van ouders met een lage sociaaleconomische status.

Verdovingstechnieken in de kindertandartspraktijk

January 14, 2020

Het is bewezen dat de gevoeligheid die patiënten aangeven tijdens het toedienen van een lokaal anestheticum vooral te wijten is aan de druk die wordt uitgeoefend tijdens het injecteren. Deze druk wordt bepaald door de toegepaste druk van de behandelaar, de diameter van de naald en de weefseldruk op de injectieplaats. Zo is bijvoorbeeld een injectie in het palatum over het algemeen onaangenamer voor de patiënt dan een injectie in de weke delen.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International