Dental Tribune Netherlands
Clinical
Primaire stabiliteit en osseo-integratie in beschadigde esthetische gebieden

December 15, 2015

De patiënt is een 56-jarige actieve en gezonde man. Hij werd naar ons verwezen met een loszittende frontbrug, nader onderzoek wees uit dat er sprake was van vestibulair botverlies ter plaatse van element 11 en een aangetaste wortel, maar geen botverlies bij element 22. Deze uitdagende casus laat zien dat het mogelijk is een klinische procedure met vele stappen te comprimeren in een beheersbaar en kostenefficiënt tijdspad.

Tetric EvoFlow Bulk Fill: een tijdbesparende workflow

December 8, 2015

Bulkfillcomposieten hebben de weg geëffend voor nieuwe strategieën op het gebied van tandheelkundige composieten. Ivoclar Vivadent introduceert nu een nieuw bulkfillcomposiet met een vloeibare consistentie. Dit vergemakkelijkt de restauratie van caviteiten in klasse I en II en moet worden afgedekt met een belastbaar composietmateriaal, zoals Tetric EvoCeram Bulk Fill. Voor restauraties in het melkgebit is geen afdeklaag nodig.

advertisement
Pleidooi voor papilsparende incisies

December 8, 2015

Uit de literatuur is op te maken dat velerlei wijzen van het plaatsen van implantaten succesvol zijn. Implantaten kunnen direct na extractie geplaatst worden, na korte tijd (twee weken) of na enkele maanden. Met alle opties kan een goed en voorspelbaar eindresultaat bereikt worden. Nu is het van belang om in elke casus de juiste aanpak te kiezen. Altijd een immediate plaatsing met ook een tijdelijke voorziening zou problemen kunnen geven, ondanks de voordelen dat deze ingreep bijvoorbeeld een kortere inhelingsfase kent of dat de patiënt direct door kan.

Precisie, efficiëntie en voorspelbaarheid met de Digitale AvaDent-immediaatprothese

December 8, 2015

Immediaatprotheses blijven een enorme uitdaging voor zowel de patiënt, de behandelaar als de tandtechnicus. Voor de patiënt is het verliezen van alle elementen vaak een emotionele ervaring. Dit varieert van opluchting tot groot verdriet. Voor de behandelaar blijft het de uitdaging goed aan te voelen of het voorstel om tot totaalextractie over te gaan de patiënt blij maakt of juist diep ongelukkig. Ieder voorstel vraagt om een andere aanpak van de patiënt. Voor de tandtechnicus ligt er de uitdaging om goed in te schatten hoe de processus eruit zal zien na extractie. In de vaak minimale intermaxillaire ruimte dienen de elementen zo opgesteld te worden dat de patiënt tevreden is. Als de patiënt met de bestaande frontopstelling tevreden was, kan dit een hele uitdaging zijn. De patiënt vertrouwt volledig op het samenspel van de behandelaar en zijn tandtechnicus. Welke mogelijkheden zijn er heden ten dage om het eindresultaat voor alle partijen zo voorspelbaar mogelijk te maken?

Infiltratie van fluorosevlekken ter bevordering van weefselconservering

December 3, 2015

Bij toenemende esthetische eisen hebben patiënten behoefte aan opties voor de effectiefste therapieën. Vandaag de dag vormen fluorosevlekken een frequente reden voor consultatie voor esthetische tandheelkunde. Deze witte of, in ernstiger gevallen, bruine vlekken kunnen te wijten zijn aan een lichamelijk probleem. Dit artikel illustreert aan de hand van twee klinische casus hoe duidelijk gedefinieerde witte fluorosevlekken kunnen worden behandeld met behulp van een conservatieve techniek die tandenbleken combineert met cariësinfiltratie.

advertisement
Behandeling van een falende restauratie 26 met behulp van SDR en Ceram-X Universal

December 3, 2015

Tijdens het eerste bezoek werd bij een 51-jarige patiënte bij rontgen- (afb. 1) en mondonderzoek een matige randaansluiting van de restauraties in de 26 gevonden. Het element was voorzien van twee afzonderlijke composietrestauraties (afb. 2). Besloten werd om de restauraties te vervangen door directe composietrestauraties van een SDR-onderlaag en een bovenlaag van Ceram-X Universal.

Alveolaire Ridge Preservation

December 3, 2015

Het gebruik van Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Mucograft® Seal tijdens de behandeling van intacte extractiesockets leidt tot optimale resultaten voor hard en zacht weefsel. De lage resorptiesnelheid van de Geistlich Bio-Oss® granules garandeert het behoud van botvolume.1 Volumebehoud en de veiligheid vormen een tweetal redenen waarom het best gedocumenteerde (gedeprotiniseerde) botsubstituut wereldwijd het meest wordt toegepast.

De effectiviteit van tandenpoetsen

May 14, 2013

Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten – dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen – is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969). De speekselproductie heeft ook slechts een beperkte reinigende werking. Daarom is mechanische tandplaque beheersing met ondermeer een tandenborstel noodzakelijk. Studies hebben laten zien dat met een hoog niveau van mondhygiëne tandplak effectief verwijderd zal worden (Van der Weijden & Slot, 2011). Dit op voorwaarde dat dit grondig en met regelmaat wordt uitgevoerd. Andere factoren die de effectiviteit van tandenpoetsen beïnvloeden, zijn onder andere het ontwerp van de tandenborstel, de poetsmethode, het gebruiksgemak van de tandenborstel en de therapietrouw van de gebruiker.  

advertisement

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International