Dental Tribune Netherlands

Precisie, efficiëntie en voorspelbaarheid met de Digitale AvaDent-immediaatprothese

By Global Dental Science
December 08, 2015

Immediaatprotheses blijven een enorme uitdaging voor zowel de patiënt, de behandelaar als de tandtechnicus. Voor de patiënt is het verliezen van alle elementen vaak een emotionele ervaring. Dit varieert van opluchting tot groot verdriet. Voor de behandelaar blijft het de uitdaging goed aan te voelen of het voorstel om tot totaalextractie over te gaan de patiënt blij maakt of juist diep ongelukkig. Ieder voorstel vraagt om een andere aanpak van de patiënt. Voor de tandtechnicus ligt er de uitdaging om goed in te schatten hoe de processus eruit zal zien na extractie. In de vaak minimale intermaxillaire ruimte dienen de elementen zo opgesteld te worden dat de patiënt tevreden is. Als de patiënt met de bestaande frontopstelling tevreden was, kan dit een hele uitdaging zijn. De patiënt vertrouwt volledig op het samenspel van de behandelaar en zijn tandtechnicus. Welke mogelijkheden zijn er heden ten dage om het eindresultaat voor alle partijen zo voorspelbaar mogelijk te maken?

Casus
Een 43-jarige patiënt meldt zich in onze praktijk (zie afb. 1). Meneer wil al ruim tien jaar van zijn tanden af, omdat er altijd iets mee is wat gepaard gaat met pijn en tandartskosten. In zijn ogen heeft tot nu toe niets geholpen. Patiënt is na uitleg over de inconveniënten van de gebitsprotheses en de gevolgen van resorptie van de processus alveolaris nog steeds niet gemotiveerd om voor behoud te gaan. In overleg met de patiënt is gekozen om eerst het eerste en vierde kwadrant tot aan de eerste premolaren te extraheren, om vervolgens alle overige elementen in een vervolgzitting te extraheren. Het OPT toonde een in deplorabele toestand verkerende dentitie (zie afb. 2).
In bovenstaand geval is gekozen voor een CAD/CAM-vervaardigde digitale AvaDent-immediaatprothese.

Procedure
De procedure om een digitale immediaatprothese te vervaardigen is zeer eenvoudig.

Vastleggen gegevens
Na een genezingsperiode van zes weken voor het eerste en vierde kwadrant zijn alginaatafdrukken genomen van de boven- en onderkaak. De beet is in dit geval geregistreerd door middel van een wasbeet. De alginaatafdrukken worden vervolgens uitgegoten door het tandtechnisch laboratorium (afb. 3). Voor een digitale AvaDent immediaatprothese dienen de volgende zes waarden aanleverd te worden:
1) Anatomische structuren
2) Verticale dimensie en centrale relatie
3) Occlusievlak
4) Lipvulling
5) Mediaanlijn, incisaallijn en incisiefpunt
6) Stand, kleur en vorm van de gebitselementen
Daarnaast kan de voorkeur doorgegeven worden voor het design en de afwerking van de prothese. Denk hierbij aan het één-op-één overnemen van de natuurlijke rugae van de patiënt in de prothese, een van de vele voordelen van dit digitale proces.

Tekst loopt door onder de beelden

embedImagecenter("Imagecenter_1_2065",2065, "large");

Scannen
De gipsmodellen worden ingescand door het tandtechnisch laboratorium of AvaDent met een 3D-scanner. Het is van groot belang de centrale relatie en verticale dimensie stabiel vast te zetten, zodat de gipsmodellen tijdens het scannen niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen (afb. 4).

Digitaal raderen
Na het inscannen van de gipsmodellen worden de modellen bij AvaDent digitaal geradeerd. Het is mogelijk om per element de gewenste radeerdiepte aan te geven. Hiervoor kan de pocketstatus gebruikt worden. Indien dit niet aangeven wordt door de behandelaar, wordt er een standaard radeerdiepte van 1,5 mm gehanteerd.
Uit vele studies blijkt dat de dimensies van de processus alveolaris afnemen. Zowel in verticale zin als, zeker op den duur, in horizontale zin. Voor een goede immediaat is met name de inschatting van de verticale resorptie van belang. Een van de voordelen van digitaal raderen is dat overraderen zeer eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden. In afbeelding 5 worden de rode gebieden geradeerd en is te zien hoe de kaak er hierna uitziet. In afbeelding 6 geven de blauwe elementen de bestaande beethoogte en occlusie weer. De verticale dimensie is precies volgens de aangeleverde beet, vastgelegd in de gipsmodellen, overgenomen.

Digitaal design
Na het digitaal raderen wordt de digitale opstelling gemaakt bij het tandtechnisch laboratorium met de AvaDent Connect Software of bij AvaDent. Het design wordt gemaakt door de bestaande dentitie als basis te gebruiken. Doordat de bestaande situatie is ingescand, kan de nieuwe opstelling eenvoudig gesuperponeerd worden met de natuurlijke dentitie. Digitaal blijft de natuurlijke dentitie zichtbaar. Ieder element is individueel te verplaatsen. In afbeelding 7 is in het bruin de natuurlijke dentitie en in het wit de digitale opstelling weergegeven.
Een vraag van de patiënt was om het incisiefpunt 1 mm in retrusie te plaatsen. Naast de wensen van de patiënt kan de behandelaar aangeven welk occlussieconcept toegepast dient te worden. Er vindt een digitale articulatie plaats, zodat een ideale occlusie ontstaat. De occlusie en articulatiepunten worden in kleuren weergegeven.
Vervolgens wordt per mail een digitale 3D-preview naar de behandelaar verstuurd (afb. 8). De AvaDent 3D Viewer geeft een exacte weergave van het design van de prothese, ook in vergelijking tot de aanleverde afdrukken of modellen en daarmee de natuurlijke dentitie. Na goedkeuring van de preview door de behandelaar start het freesproces.
Bij AvaDent bestaat de mogelijkheid om de immediaatprothese volledig uit één stuk te frezen (afb. 9). De prothesebasis en elementen zijn geheel monolithisch. Door het toegenomen traagheidmoment is de prothese vele malen sterker dan een conventionele prothese. Tevens zorgt het feit dat de prothese uit één stuk is gefreesd ervoor dat de prothese schoner blijft. Met name rond de tandhalzen zal dit goed zichtbaar zijn.
Bij een conventionele immediaatprothese zal vaak door de minimale intermaxillaire ruimte aan de confectietanden geslepen moeten worden. Bij de Digitale AvaDent is dat niet meer nodig, hetgeen een groot voordeel is voor de tandtechnicus.

Na tien dagen wordt de digitale AvaDent immediaatprothese afgeleverd. Omdat het een tijdelijke voorziening betreft, is in bovenstaand geval gekozen voor de XCL-1 lijn: de volledig gefreesde prothese met één monolitische kleur. De patiënt wordt lokaal verdoofd en de elementen in de boven- en onderkaak worden geëxtraheerd (afb. 10). Zowel in de boven- en onderkaak wordt de gingiva geapproximeerd met vycril 3-0 hechtmateriaal. Direct na het extraheren van de elementen en het controleren van de bloeding wordt de immediaatprothese in de mond van de patiënt geplaatst (afb. 11). De beet en fit kloppen volledig. De patiënt is tevreden en krijgt instructie het gebit 24 uur in te houden alvorens het te reinigen. Omdat de prothese gefreesd is uit een bio-hygiënische AvaDent-puck is blootstelling aan monomeren van de verse extractiewonden nihil.
Over enkele maanden kan de immediaatprothese gerebased worden. Met name de eerste drie maanden is de resorptie van het alveolaire bot het hevigst. De verticale dimensie en centrale relatie zullen voor deze patiënt nooit meer verloren gaan, want er zal altijd een digitale back-up beschikbaar zijn. In de toekomst kan de digitale back-up als input fungeren bij de vervangingsprothetiek. Dit levert een enorme winst voor zowel de patiënt als de behandelaar op en gegarandeerd dezelfde beet en esthetiek.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International