Dental Tribune Netherlands

Tetric EvoFlow Bulk Fill: een tijdbesparende workflow

By Ivoclar Vivadent BV
December 08, 2015

Bulkfillcomposieten hebben de weg geëffend voor nieuwe strategieën op het gebied van tandheelkundige composieten. Ivoclar Vivadent introduceert nu een nieuw bulkfillcomposiet met een vloeibare consistentie. Dit vergemakkelijkt de restauratie van caviteiten in klasse I en II en moet worden afgedekt met een belastbaar composietmateriaal, zoals Tetric EvoCeram Bulk Fill. Voor restauraties in het melkgebit is geen afdeklaag nodig.

Het materiaal heeft een dentine-achtige translucentie en kan daardoor donkere, verkleurde gedeelten van het dentine, bijvoorbeeld als gevolg van amalgaam, effectief maskeren, voor lichte, natuurlijk aandoende restauraties. Het materiaal krijgt een dentine-achtige translucentie door ontwikkelde Aessencio-technologie van Ivoclar Vivadent. Gezien de dentineachtige translucentie is Tetric EvoFlow Bulk Fill dan ook ideaal in combinatie met Tetric EvoCeram Bulk Fill, dat een glazuurachtige translucentie heeft. De kleurtinten IVA, IVB en IVW zijn ideaal voor gecombineerde toepassingen met Tetric EvoCeram Bulk Fill.
Er kan in lagen tot 4 mm dik worden uitgehard. Daarbij hoeft de patiënt maar kort te worden blootgesteld aan polymerisatielicht vanwege de nieuw ontwikkelde lichtinitiator van Ivoclar Vivadent. Het gebruik vermindert de stoeltijd zonder concessies te hoeven doen aan de kwaliteit.

Eerste klinische casus
Tekst: Dr. Martin von Sontagh, specialist tand- en mondheelkunde, Hard, Oostenrijk 

Tijdens een controle door de tandarts werden vier carieuze laesies ontdekt, onder bestaande vullingen in het eerste kwadrant (afb. 1). De patiënt gaf er de voorkeur aan om de laesies direct, minimaal invasief te laten restaureren tijdens één behandeling.
Na verwijdering van de oude vullingen en secundaire cariës werd een cofferdam aangebracht en werden de glazuurranden zodanig bewerkt dat er optimale glazuuraanhechting kon plaatsvinden. Het was de bedoeling om Tetric EvoFlow Bulk Fill te gebruiken voor het maskeren van de gedeeltelijk ernstig verkleurde gedeelten. Er werden Garrison Composi Tight en Composi Tight 3D XR matrixbandsystemen aangebracht. Na 30 seconden glazuuretsing met behulp van fosforzuur (Total Etch) en 15 seconden dentine-etsing werd Adhese Universal gedoseerd uit een VivaPen, gedurende 20 seconden in het oppervlak van het element ingemasseerd en vervolgens uitgeblazen met perslucht (afb. 3 en 4). Adhese Universal moet worden uitgeblazen tot er geen vloeistofbewegingen meer voorkomen in de laag van het adhesief. Vervolgens werd het adhesief 10 seconden uitgehard met het licht van de polymerisatielamp Bluephase Style.
Daarna werd Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA in de caviteit geappliceerd (afb. 6 en 7). Tijdens het polymerisatieproces nam de translucentie van het adhesief af tot het kleurniveau van dentine, zoals in afbeelding 8 te zien is. Ik bracht één laag Tetric EvoCeram Bulk Fill aan voor het contoureren van het occlusale reliëf. Op die manier kon ik het vloeibare materiaal afdekken, waardoor de restauratie occlusale stabiliteit kreeg (afb. 9). Iedere laag werd gedurende 10 seconden uitgehard met licht.
De restauraties werden vervolgens afgewerkt met diamanten en polijstschijfjes. Na aanpassing van de occlusiehoogte en verwijdering van interferentie in de mediotrusie, polijstte ik de restauraties op hoogglans met behulp van OptraPol (afb. 10 en 11).

Tekst loopt door onder de afbeeldingen

embedImagecenter("Imagecenter_1_2067",2067, "large");

Tweede klinische casus
Ook bij deze casus kon ik met behulp van Tetric EvoFlow Bulk Fill natuurlijk ogende restauraties tot stand brengen. De drie aanwezige amalgaamvullingen werden vervangen door Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA en Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA (afb. 12 en 13). Ook hier nam de translucentie af tijdens het polymeriseren (afb. 14 en 15). Het effect van de Aessencio-technologie maakte dat de verkleuringen door het amalgaam succesvol konden worden gemaskeerd. Ook hier werd Tetric EvoCeram Bulk Fill gebruikt als afdeklaag (afb. 16).

Derde klinische casus
Tetric EvoFlow Bulk Fill kan uitstekend worden toegepast na endodontische behandelingen, aangezien het zelfegaliserend is en een dentineachtige translucentie heeft (afb. 17, 18 en 19). Door de mogelijkheid van de opbouw in lagen tot max. 4 mm kan zeer veel tijd worden bespaard.

Conclusie
Voor diepe caviteiten zijn slechts twee lagen nodig als het vloeibare Tetric EvoFlow Bulk Fill wordt gebruikt in combinatie met Tetric EvoCeram Bulk Fill. Voor het eerst kunnen dentineachtige lagen van 4 mm dik worden uitgehard zonder lange blootstellingsduur dankzij de Aessencio-technologie en de lichtinitiator Ivocerin. Verkleurde dentinegebieden kunnen met behulp van de materialen uit de Bulk Fill-reeks van Ivoclar Vivadent op een betrouwbare manier worden gereconstrueerd voor een esthetische restauratie. Tetric EvoFlow Bulk Fill vormt een ideale combinatie met Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Contactgegevens auteur
Dr. Martin von Sontagh, Specialist tand- en mondheelkunde. Hofsteigstr. 136, 6971 Hard,
Oostenrijk.
+43 5574 76035
info@zahnarzt-vonsontagh.at
www.zahnarzt-vonsontagh.at

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International