Dental Tribune Netherlands - Articles

Search Dental Tribune

Artikelen
Filter
Leden stemmen voor fusie ANT en KNMT

AMSTERDAM/UTRECHT Vrijdag 11 december stemden de leden van de ANT en KNMT in met de fusie tot één vereniging. Nadat de ANT zich meer dan 25 jaar geleden ...

Bewaar
Streep door VGZ-beleid implantaten

AMSTERDAM – Een patiënt die VGZ voor de rechter heeft gedaagd omdat zij van mening was een te lage vergoeding gekregen te hebben ontvangen voor haar ...

Bewaar
25 jaar ANT: van tegengeluid naar mogelijke fusie

Beroepsvereniging ANT viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door de uitbraak van covid-19 wordt dit helaas gevierd zonder feestelijk lustrumcongres. Maar ...

Bewaar
Fusie KNMT en ANT: goede zaak?

In mei kondigden beroepsverenigingen KNMT en ANT aan dat ze de mogelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten als collectief ...

Bewaar
KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

UTRECHT – Op 6 juli hebben de besturen van de KNMT en ANT een intentieverklaring ondertekend om het voornemen om beide verenigingen te fuseren te ...

Bewaar
KNMT en ANT dringen aan op meer tandartsen

AMSTERDAM/UTRECHT - De KNMT en ANT vragen de Tweede Kamer er bij minister Van Rijn (Medische Zorg) op aan te dringen om meer tandartsen op te leiden. Dat ...

Bewaar
advertisement
Beroepsorganisaties uiten zorgen over nieuw wetsvoorstel

DEN HAAG – De mondzorgalliantie heeft haar zorgen uitgesproken over het wetsvoorstel van minister De Jonge van VWS om het aandeel niet-gecontracteerde ...

Bewaar
Beroepsorganisaties KNMT en ANT verkennen samengaan

UTRECHT/AMSTERDAM – Beroepsorganisaties KNMT en ANT gaan de mogelijkheid verkennen om de belangen van tandartsen en tandarts-specialisten als collectief ...

Bewaar
ABC-structuur moet bijdragen aan professionalisering tandartsassistent en taakdelegatie

Zeker in deze tijden van taakdelegatie groeit de positie van de tandartsassistent binnen de mondzorg. Toch is over diens opleiding en competenties maar ...

Bewaar
Zorgverzekeraars niet verplicht tot sturen brief minderjarigen

DEN HAAG – Zorgverzekeraars worden niet verplicht om een brief te sturen aan ouders van minderjarigen die niet of nauwelijks de tandarts bezoeken. Dat ...

Bewaar
Vrije tarieven in de mondzorg: tijd voor een nieuwe poging?

Op 1 januari 2012 werd gestart met het experiment vrije tarieven in de mondzorg. ‘Volledige’ marktwerking in de mondzorg was een feit, maar duurde ...

Bewaar
Minister Bruins geeft opdracht tot nieuwe raming mondzorgcapaciteit

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft het Capaciteitsorgaan opdracht gegeven om een nieuwe raming te maken voor de capaciteit in de mondzorg....

Bewaar
advertisement
“Richtlijnen niet nodig? Een naïeve gedachte”

Hoe zou het gaan met het veelbesproken Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)? Na het politieke steekspel rond de oprichting vroegen velen zich af hoe slagvaardig ...

Bewaar
Kamerleden tonen zich kritisch over taakherschikking

DEN HAAG – Leden van zowel de Eerste als Tweede Kamer lijken onvoldoende overtuigd van minister Bruno Bruins’ besluit om het taakherschikkingsexperiment...

Bewaar
NZa neemt bekostiging mondzorg onder de loep

Na een reeks individuele gesprekken is de NZa begin september gestart met oriëntatiesessies waarin het huidige systeem van bekostiging van mondzorg onder ...

Bewaar
Mbo-diploma binnenkort voor iedere tandartsassistent verplicht. Of niet? – Deel I

Vanaf 1 september 2018 moeten nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent. Daarvoor ...

Bewaar
advertisement
NZa: grote praktijkvariatie in gedeclareerde mondzorgkosten

UTRECHT – De gemiddelde mondzorgkosten per patiënt waren in 2016 per tandartspraktijk 219,55 euro. Dat blijkt uit de Monitor mondzorg 2018 van de ...

Bewaar
Ministerraad steunt Bruins: taakherschikkingsexperiment in 2020 van start

DEN HAAG – De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins om mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheden te geven. Vanaf 1 ...

Bewaar
Capaciteitsrapport Panteia: meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde nodig

DEN HAAG - Het aantal opleidingsplaatsen voor Tandheelkunde moet worden uitgebreid van 259 (2017) naar 390. Dat staat in het eindrapport van het onderzoek ...

Bewaar
“Nog te vaak onjuist titelgebruik, ook door student”

AMSTERDAM – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) constateert nog te vaak dat in de gezondheidszorg onjuiste titels worden ...

Bewaar
advertisement
Bruins houdt koers: taakherschikking gaat door

UTRECHT – Nog voor de zomer gaat minister van Medische Zorg Bruno Bruins het taakherschikkingsexperiment in gang zetten. Dat heeft hij per brief aan de ...

Bewaar
Minister Bruins voortvarend onderweg met taakherschikking

AMSTERDAM – De plannen voor het taakherschikkingsexperiment waarbij mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheden krijgen, liggen klaar. Dat schrijft ...

Bewaar
advertisement
“Consumentenbond kweekt onnodig wantrouwen over tandartsrekening”

UTRECHT/AMSTERDAM – Een artikel in de meest recent verschenen Consumentengids heeft voor verontwaardiging gezorgd bij beroepsverenigingen ANT en KNMT. In ...

Bewaar
“Stageboycot mondhygiënisten onbehoorlijke actie”

UTRECHT –De oproep van de ANT aan tandartsen om voorlopig geen medewerking te geven aan stages van mondhygiënisten, heeft kwaad bloed gezet bij ...

Bewaar
Van “onbegrijpelijk” tot “niet ver genoeg”: felle reacties op taakherschikkingsbesluit

HOUTEN – Met zijn besluit om de mondhygiënist vanaf 2020 grotere zelfstandige bevoegdheid te geven, lijkt minister voor Medische Zorg Bruno Bruins zich ...

Bewaar
ANT ontstemd over uitblijven antwoord minister Bruins

AMSTERDAM – Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) heeft Kamervragen over de mondzorg, onlangs ingediend door GroenLinks, onvoldoende beantwoord. ...

Bewaar
advertisement
KNMT bepleit regierol tandarts bij VWS

DEN HAAG – Beroepsvereniging KNMT heeft eind november met het ministerie van VWS gesproken over de taakherschikking in de mondzorg. Daarbij heeft de KNMT ...

Bewaar
“Vanaf 2018 verplicht nascholen voor tandarts”

Er is geen weg terug meer: nascholing gaat voor tandartsen een voorwaarde worden voor herregistratie. Er is voldoende draagvlak voor, en het ministerie VWS ...

Bewaar
advertisement
advertisement