Dental Tribune Netherlands - Articles

Search Dental Tribune

Articles
Filter
"Geregistreerd mondhygiënist: verrijking voor mondzorgteam"

Op de vrijdag van Dental Expo gaf Elea Kooiman, geregistreerd mondhygiënist bij NVM-mondhygiënisten, een presentatie over de voordelen van een registratie...

save
Nieuwe Stichting KIMO is bestuurlijk niet sectorbreed

Per 1 februari 2022 is de Vereniging Kennisinstituut Mondzorg omgezet naar de rechtsvorm Stichting Kennisinstituut Mondzorg. De bestuurlijke ...

save
Dagelijkse mondverzorging ouderen vereist meer aandacht

WOERDEN – Stichting De Mond Niet Vergeten! is een landelijke campagne gestart om meer aandacht te vragen voor de dagelijkse mondverzorging van ouderen. ...

save
Podcast: Is taakherschikking de juiste strategie om de mondzorg te verbeteren?

Op 1 juli 2020 ging het experiment taakherschikking en verzelfstandiging van bevoegdheden in de mondzorg van start. Mondhygiënisten die aan de voorwaarden ...

save
NVM-mondhygiënisten positief over eerste jaar experiment

UTRECHT – NVM-mondhygiënisten is tevreden over het eerste jaar van het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. In het experiment ...

save
Onderzoek impact corona verrast NVM-mondhygiënisten onaangenaam

In april werd het onderzoek Impact van het coronavirus op de praktijkvoering van de Nederlandse mondzorg in het NTVT gepubliceerd. 433 tandartsen en ...

save
advertisement
Enthousiaste reacties op online poetsles

UTRECHT – Volgens Manon van Splunter, voorzitter van NVM-mondhygiënisten, zou er juist in deze coronatijd meer aandacht uit moeten gaan naar een goede ...

save
Beroepsorganisaties uiten zorgen over nieuw wetsvoorstel

DEN HAAG – De mondzorgalliantie heeft haar zorgen uitgesproken over het wetsvoorstel van minister De Jonge van VWS om het aandeel niet-gecontracteerde ...

save
Vrijwel alle mondzorgpraktijken volgen advies op

UTRECHT – Wat voor consequenties heeft de coronacrisis voor het werk van mondhygiënisten? De Week van de Mondhygiënist half maart moest worden ...

save
NVM-mondhygiënisten start ‘Meldpunt werk- en stagebelemmering’

Terwijl de onvrede over de voorgenomen taakherschikking voortduurt, klinken geluiden uit het veld van mondhygiënisten of studenten Mondzorgkunde die worden...

save
Ministerraad steunt Bruins: taakherschikkingsexperiment in 2020 van start

DEN HAAG – De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins om mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheden te geven. Vanaf 1 ...

save
“AMvB biedt allerlei kansen voor gehele mondzorg”

Nog voor de zomer gaat minister van Medische Zorg Bruno Bruins de AMvB voorhangen in de Kamer. Dat betekent het officiële startschot voor het langverwachte...

save
advertisement
Bruins houdt koers: taakherschikking gaat door

UTRECHT – Nog voor de zomer gaat minister van Medische Zorg Bruno Bruins het taakherschikkingsexperiment in gang zetten. Dat heeft hij per brief aan de ...

save
Minister Bruins voortvarend onderweg met taakherschikking

AMSTERDAM – De plannen voor het taakherschikkingsexperiment waarbij mondhygiënisten meer zelfstandige bevoegdheden krijgen, liggen klaar. Dat schrijft ...

save
“Stageboycot mondhygiënisten onbehoorlijke actie”

UTRECHT –De oproep van de ANT aan tandartsen om voorlopig geen medewerking te geven aan stages van mondhygiënisten, heeft kwaad bloed gezet bij ...

save
Van “onbegrijpelijk” tot “niet ver genoeg”: felle reacties op taakherschikkingsbesluit

HOUTEN – Met zijn besluit om de mondhygiënist vanaf 2020 grotere zelfstandige bevoegdheid te geven, lijkt minister voor Medische Zorg Bruno Bruins zich ...

save
advertisement
Minister Bruins zet taakherschikking door: volledige zelfstandige bevoegdheid voor mondhygiënist

DEN HAAG – De voorstanders van taakherschikking in de mondzorg, NVM-mondhygiënisten voorop, krijgen hun zin. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft ...

save
KNMT en NVM-mondhygiënisten botsen over “zorgelijke” kindergebitten

UTRECHT – Beroepsverenigingen KNMT en NVM-Mondhygiënisten staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Aanleiding van het conflict zijn interviews die ...

save
advertisement
advertisement