Dental Tribune Netherlands
News
Onderscheid cariës en caviteiten

January 22, 2020 | News

Eén van de drie voorbehouden handelingen die de mondhygiënist – in een experimenteerfase – zelfstandig mag gaan uitvoeren, is het behandelen van primaire caviteiten. Dit laatste is de medische terminologie, ‘de vaktaal’ voor wat in de volksmond niets anders betekent dan het boren en vullen van eerste gaatjes.

“We willen hoogkwalitatieve zorg naar de algemene praktijk brengen”

January 22, 2020 | Interviews | News

Progressive Orthodontic Seminars (POS), cursusaanbieder op het gebied van orthodontie, bestaat 35 jaar. Ruim 8000 cursisten zijn er inmiddels wereldwijd opgeleid, van wie vele honderden in België en Nederland. Docent Hans De Bruyn weet wel waarom het programma zo succesvol is: onder meer door het design van de eigen brackets, de voorspelbaarheid van de aanpak en het innovatieve karakter.

advertisement
2020 – Hét jaar voor het starten van een eigen praktijk

January 22, 2020 | News

Veel tandartsen en mondhygiënisten kiezen na hun afstuderen niet direct voor een eigen praktijk. Ook tandartsen die al langer werkzaam zijn, twijfelen vaak of ze de stap nu wel of niet moeten nemen. Daar zijn verschillende redenen voor: ze vinden het een te groot financieel risico, ze willen eerst ervaring opdoen, ze vinden dat ze hun ideeën eerst verder uit moeten werken of het voordeel om een eigen praktijk te starten is te onduidelijk. Ben jij werkzaam als tandarts en denk jij wel eens na over een eigen praktijk? 2020 is hét ideale moment om deze te starten. In dit artikel geven we een aantal redenen waarom het de moeite waard is deze ideeën nu om te zetten in concrete plannen en actie. Natuurlijk kun je met een eigen praktijk keuzes maken over bijvoorbeeld de werkwijze die jij belangrijk vindt. Ook externe factoren spelen een rol. Maar de belangrijkste reden is dat het aantal goede praktijken om over te nemen afneemt.

Elektrochemische therapie verbetert werkzaamheid titaniumimplantaten

January 15, 2020 | News

PITTSBURGH, VS – Vanwege de gunstige eigenschappen wordt titanium veel gebruikt in tandheelkundige implantaten. Desondanks accumuleren deze implantaten vaak microben op hun oppervlakten, wat zowel kan leiden tot chronische infecties en ontstekingen in het omliggende weefsel als implantaatfalen. Onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat de bijwerkingen van metalen implantaten beperkt kunnen worden. Door elektrochemische therapie (ECT) te gebruiken, verbetert het vermogen van antibiotica om microben uit te roeien.

“Citroen is binnen onze sector te lang uitgeperst”

January 14, 2020 | Interviews | News

Over het Nederlandse mondzorgsysteem is vanouds veel discussie; vriend en vijand vindt dat het beter kan. Hoe zit dat in Vlaanderen? Hebben zij daar te maken met gelijksoortige of nog grotere problemen, of kunnen wij nog iets van hen leren? Dental Tribune ging in gesprek met Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT).

advertisement
Wat verandert er vanaf 1 januari voor zzp’ers?

January 14, 2020 | News

Een nieuw jaar brengt wijzigingen met zich mee. Wat is er vanaf 1 januari 2020 veranderd voor zzp’ers? De Kamer van Koophandel zet de belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International