Dental Tribune Netherlands
News
Behandeling gebitsslijtage positief effect op levenskwaliteit

November 11, 2019 | News

NIJMEGEN – Steeds vaker ontdekken tandartsen gebitsslijtage bij hun patiënten. Ondanks dat de behandeling geen meetbaar verschil aantoont, blijkt deze een positieve impact te hebben op het dagelijks leven van de patiënt. Dat stelt tandarts Bernadette Sterenborg in haar proefschrift.

Nieuwe richtlijn ‘Mondzorg voor jeugdigen’ verschenen

November 11, 2019 | News

UTRECHT – Het KIMO heeft de nieuwe klinische praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek’ aangeboden aan het Zorginstituut. In de richtlijn ligt de focus op de diagnostiek met behulp van röntgenfoto’s en panoramische opnamen bij de mondzorg van minderjarigen.

advertisement
Ronde Tafel Tandartsen: is de tandarts in de toekomst overbodig?

November 11, 2019 | Interviews | News

AMSTERDAM – Eind september namen twintig jonge ambitieuze tandartsen deel aan een hackathon, een bijeenkomst waar in een korte tijd een innovatieve oplossing omtrent een bepaald probleem of thema wordt bedacht. Het doel? De code kraken van drie actuele thema’s in de mondzorg. In dat kader organiseerde ABN AMRO op 8 oktober de tweede editie van Ronde Tafel Tandartsen, waar een gevarieerd tafelgezelschap – het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraar VGZ, beroepsorganisaties, ondernemers en jonge tandartsen – de door jonge tandartsen geformuleerde toekomstvisies bediscussieerde. Dental Tribune schoof aan en zette de meest opmerkelijke punten op een rij.

Vrees voor einde vrije artsenkeuze door wetsvoorstel

November 11, 2019 | News

DEN HAAG – Onlangs kondigde minister Hugo de Jonge van VWS het Wetsvoorstel bevorderen contracteren aan, waarmee de overheid de mogelijkheid krijgt om voor bepaalde zorgsectoren te bepalen welke vergoeding patiënten krijgen voor de nota van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Zorgverleners vrezen voor het einde van de vrije artsenkeuze.

Geld lenen kost geld… of toch niet?

November 6, 2019 | News

Geld lenen kost geld - we horen het dagelijks op radio en televisie. De overheid roept hierbij op om vooral niet te veel geld te lenen, want op enig moment moeten zowel de aflossingen als de rente terugbetaald worden. Nu is de rente ongekend laag, maar toch: geld lenen kost nu eenmaal geld. Wat evenwel vergeten wordt, is dat ondernemingen die investeren een extra fiscale aftrek op de winst kunnen toepassen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Lees hier de implicaties voor tandheelkundige ondernemers.

advertisement
Wet DBA: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

November 6, 2019 | News

DEN HAAG – Op 1 januari 2021 treedt de opvolger van de zzp-wetgeving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) in werking. De KNMT zocht uit wat er inmiddels bekend is over de nieuwe wet.

Cellen in gingiva bieden bescherming tegen parodontitis

November 6, 2019 | News

PHILADELPHIA, VS/CHENGDU, CHINA – Ondanks de grote vooruitgang in de mondzorg blijft parodontitis de belangrijkste oorzaak van tandverlies. Het is bovendien de zesde meest voorkomende infectieziekte wereldwijd. Onderzoekers in de Verenigde Staten en China hebben nu een nieuw type cel ontdekt in het epitheelweefsel van het parodontium van het gebit, dat helpt beschermen tegen schadelijke bacteriën.

Zorgverzekeraars niet verplicht tot sturen brief minderjarigen

October 29, 2019 | News

DEN HAAG – Zorgverzekeraars worden niet verplicht om een brief te sturen aan ouders van minderjarigen die niet of nauwelijks de tandarts bezoeken. Dat blijkt uit een brief van minister Bruins van VWS. De minister heeft de brief geschreven na overleg met de zorgverzekeraars.

advertisement
Frisdrankconsumptie leidt tot hoger sterftecijfer

October 29, 2019 | News

DUBLIN, IERLAND – Suikerbevattende dranken kunnen tot de dood leiden. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, waarbij is vastgesteld dat mensen met een hoog frisdrankverbruik een hoger sterftecijfer hadden dan mensen die minder dan één glas per maand dronken.

“Het nieuwe screenen is makkelijker in gebruik”

October 29, 2019 | Interviews | News

Het is zaterdagmiddag, de zon schijnt en Leo Kroon en Fridus van der Weijden hebben net een dag hun cursus De Rode Draad gepresenteerd. Het belemmert hen niet Dental Tribune te woord te staan. Aanleiding voor het gesprek? Het nieuwe AccreDidactprogramma over de diagnostiek van parodontale aandoeningen - waar ze beiden aan schreven - en de nieuwe richtlijn parodontologie van de commissie richtlijn parodontologie waar Van der Weijden voorzitter van was. “Ik zou graag willen dat er minder negatief over het maken van röntgenfoto’s wordt gesproken.”

Mondhygiëne en profylaxe: essentieel voor algemene gezondheid

October 28, 2019 | Advertorial

Profylaxe is de drievuldigheid in tandverzorging, namelijk poetsen, flossen en spoelen, bv. met Listerine®. Deze drie pijlers zijn niet alleen cruciaal voor een gezond gebit, maar ook een gezond lichaam.

DentalCalendar: alle tandheelkundige events in één overzicht

October 23, 2019 | News

UTRECHT – De zoektocht naar deskundigheidsbevorderende activiteiten gaat niet altijd van een leien dakje. De Nederlandse mondzorg is bezaaid met aanbieders van tandheelkundige evenementen, maar enig overzicht ontbreekt. Om de vindbaarheid van opleidingen en evenementen te vergroten, hebben Luuk van den Bosch, Raoul Schyns en Nathaniel Eschel in samenwerking met de KNMT het online platform DentalCalendar opgericht.

advertisement
Wetenschappers ontwikkelen nieuw restauratiemateriaal

October 23, 2019 | News

TORONTO, CANADA – Onderzoekers aan de Universiteit van Toronto hebben onlangs een subsidie ontvangen om nieuw restauratiemateriaal te ontwikkelen voor de behandeling van cariës. Met de subsidie wordt beoogd om tandkleurig restauratiemateriaal te maken, dat niet afbreekt wanneer het in contact komt met speeksel of de immuunrespons van het lichaam. Dit is noodzakelijk om mislukkingen van tandheelkundige restauraties tegen te gaan en de behandelingskosten te verlagen.

Wet DBA niet gehandhaafd: wat betekent dit voor zzp’ers in mondzorg?

October 23, 2019 | News

UTRECHT – Opdrachtgevers en zzp’ers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Daarom is er de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Vanwege onduidelijkheid over die wet wordt er momenteel beperkt gehandhaafd. De KNMT zocht uit wat dat betekent voor zowel de opdrachtgever als zzp’er.

Na de preventieassistent direct door naar de diëtist

October 23, 2019 | Interviews | News

Hoe ga je om met slechte kindergebitten? Uiteraard door de mondjes te reinigen en te behandelen en door het geven van voorlichting en instructies. Maar ook het voedingspatroon van kinderen is van invloed op de mondgezondheid. In Rotterdam bedacht een tandarts daarom een unieke oplossing: hij vroeg kinderdiëtist Jolien Verschragen om bij hem in de praktijk te komen werken. Op het Ivoren Kruis-congres ‘Voorkomen is de beste zorg’ op 23 november is Verschragen een van de sprekers. “De samenwerking is eigenlijk heel logisch, dat zien ouders en kinderen ook.”

Oude kronen nu tot wel €20,- per gram waard

October 21, 2019 | Advertorial

Oude kronen, bruggen en andere edelmetaal afvallen hebben veel waarde. Door de recente prijsstijging van diverse edelmetalen hebben dentale afvalstromen nu een nóg grotere waarde.

“Differentiaties? Het liefst deed ik ze alle elf”

October 16, 2019 | Interviews

Als tandheelkunde ingewikkeld wordt en interdisciplinair, leeft Khee Hian Phoa op. Na 36 jaar in het tandartsvak en twee differentiaties is hij nog altijd niet uitgeleerd. Hij is Tandarts-MFP en Restauratief Tandarts, heeft een praktijk in Rotterdam, is parttime verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, erelid van de NVVRT en voorzitter van de Specialist Committee van de European Prosthodontic Association. Phoa vertelt wat zijn leergierigheid hem brengt en hoe belangrijk bij- en nascholing is.

Lichte ontevredenheid ondanks lagere regeldruk

October 16, 2019 | News

UTRECHT – Tandartsen hebben het afgelopen halfjaar iets minder regeldruk ervaren en zijn iets minder tijd kwijt geweest aan regels. Desondanks zijn ze ontevreden over de voortgang. Dat blijkt uit de (Ont)Regel Monitor 2019.

Verplichte deskundigheidsbevordering tandartsen uitgesteld

October 16, 2019 | News

DEN HAAG – Minister van VWS Bruno Bruins heeft besloten om het wetsvoorstel BIG-II niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Aanleiding is de onenigheid over de functiedifferentiatie van verpleegkundigen. De invoering van de nieuwe wet, waarin ook de eisen voor herregistratie in het BIG-register voor tandartsen worden uitgebreid, zal hierdoor vertraging oplopen.

advertisement
Patiënten vinden weg naar Geschilleninstantie Mondzorg

October 16, 2019 | News

UTRECHT – De Geschilleninstantie Mondzorg heeft vorig jaar 31 uitspraken gedaan in een geschil tussen patiënt en mondzorgverlener. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Vrijwel alle klachten gingen over een tandheelkundige behandeling.

Geistlich Pharma – The Collagen Expert

October 14, 2019 | Advertorial

160 jaar expertise met focus op medische bot en collageen producten van de hoogst mogelijke kwaliteit.

TruNatomy: de nieuwe definitie van wortelkanaalbehandeling

October 14, 2019 | Advertorial

Dankzij de combinatie van Zwitserse precisie en geavanceerde techniek biedt de TruNatomy-serie artsen een oplossing die niet alleen efficiënte prestaties levert met meer oog voor de tandanatomie, maar daarnaast ook eenvoudig in het gebruik is.

advertisement
Symposium Multidisciplinaire Samenwerking – Mondzorg voor Ouderen

October 9, 2019 | Advertorial

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een associatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid. De bewijzen stapelen zich op: Alzheimer, reuma en hart- en vaatziekten.

Tijdvreters in jouw praktijk – deel II

October 8, 2019 | News

In de september-editie van Dental Tribune las u over inefficiënte werkwijzen die langzaamaan de praktijk binnen kunnen sluipen. De duidelijk niet lopende zaken lossen we als zorgverlener vaak meteen op. Venijniger zijn de inefficiënte werkprocessen die onder de oppervlakte blijven. Ze werken als een ‘verborgen fabriek’ die veel tijd kost. Ook de mondzorg als vak wordt ieder jaar complexer en er wordt meer van de behandelaar gevraagd op het gebied van administratie en regelgeving. Het loont dan om te kijken waar onze routines efficiënter en eenvoudiger kunnen. Dit kan met behulp van de lean-managementmethode.

Laatste kans voor aanmelden Tandartspraktijk van het jaar

October 8, 2019 | News

Nog een paar dagen en de aanmelding voor Tandartspraktijk van het jaar 2020 gaat sluiten. Twijfelt u nog om uw praktijk kosteloos te laten meedingen? Lees hier dé tien redenen om mee te doen aan deze verkiezing.

Peiling KIMO: richtlijn over antibiotica is het meest gewenst

October 8, 2019 | News

Uit een onlangs gehouden peiling onder mondzorgprofessionals is gebleken dat risico’s van antibiotica in de tandartsenpraktijk onder mondzorgprofessionals het meest is gewenst als onderwerp voor de 12de klinische praktijkrichtlijn van het KIMO (Kennisinstituut Mondzorg).

Onderwijsinspectie geeft Edin Dental Academy dikke voldoende

October 8, 2019 | Advertorial

Het vaststellen van de kwaliteit van een onderwijsinstelling is niet gemakkelijk. Er spelen vele aspecten mee: onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie.

advertisement
Grote rol mondhygiënist in diagnostiseren slaapstoornissen

October 7, 2019 | News

AMSTERDAM – Mondhygiënisten spelen een belangrijke rol in het tijdig herkennen van bruxisme, reflux en obstructief slaapapneu. Het is daarom belangrijk dat deze beroepsgroep kennis heeft van slaapgeneeskunde, aldus dr. Ghizlane Aarab en prof. dr. Frank Lobbezoo in een interview gepubliceerd in Quality Practice. Samen modereren zij op 2 november de QP-dag ‘Wake-up call: slaapgeneeskunde is een blijvertje’.

“Zoek de imperfectie binnen de lijnen van perfectie”

October 2, 2019 | Interviews | News

In 2016 studeerde Jasper Thoolen af als tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Al snel kwam hij in aanraking met complexe patiëntencasussen die raakten aan verschillende disciplines. Op zoek naar antwoorden verdiepte Thoolen zich in de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Inmiddels heeft hij veelvuldig bij- en nascholing op dit gebied gevolgd en geeft hij zelf cursussen over Digital Smile Design. Dental Tribune zocht Thoolen op in Tandheelkundig Centrum Parijsch, waar hij werkzaam is. “Ik kan patiënten vertellen wat het eindresultaat gaat worden, maar het werkt veel beter als je het laat zien.”

Geen verband tussen zwangerschapsdiabetes en slechte mondgezondheid

October 2, 2019 | News

HELSINKI, FINLAND – Sommige wetenschappers geloven dat chronische orale en tandheelkundige infecties een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van zwangerschapsdiabetes. Onderzoekers hebben onlangs bestudeerd of een slechte mondgezondheid geassocieerd kan worden met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes bij vrouwen met een hoog risico op de aandoening. In tegenstelling tot hun hypothese ontdekten onderzoekers dat zwangerschapsdiabetes geen negatieve invloed heeft op de mondgezondheid van vrouwen.

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 8, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International