DT News - Netherlands - Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde

Search Dental Tribune

Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplaatsen Tandheelkunde

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 12 februari 2019

Bewaar

Zoals verwacht erkent ook het Capaciteitsorgaan het bestaande en groeiende tekort aan tandartsen in Nederland. In een tussentijds advies wordt de minister geadviseerd het aantal opleidingsplaatsen met 71 te verhogen naar 311 studenten per jaar. Het aantal opleidingsplaatsen voor Mondzorgkunde (nu 300) hoeft niet omhoog. Zowel KNMT als ANT roepen de minister op snel in actie te komen.

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt in opdracht van de beide zorgministers de benodigde opleidingscapaciteit voor tandartsen en mondhygiënisten. Het tussentijdse advies is gebaseerd op deelgegevens zoals demografische ontwikkelingen en de in- en uitstroom van tandartsen en mondhygiënisten. Het uiteindelijke en volledig onderbouwde advies van het Capaciteitsorgaan wordt eind 2019 verwacht. Het orgaan noemt het echter “op basis van de voortekenen niet waarschijnlijk dat de volledige raming een lager instroomadvies zal opleveren.”

Beroepsverenigingen KNMT en ANT zijn tevreden met het advies. KNMT-voorzitter Wolter Brands hoopt dat het advies snel wordt omgezet in actie. “Het water staat ons aan de lippen. Er zijn steeds meer signalen die duiden op een tekort aan tandartsen.” Enkele van deze signalen komen in de landelijke en mondzorgmedia regelmatig voorbij. Zo wordt in verschillende regio’s een alarmerend tekort aan tandartsen verwacht, en stijgt het aantal uit het buitenland afkomstige tandartsen in Nederland sterk.

De ANT vindt dat met dit advies “er niet langer kan worden weggekeken naar de groeiende urgentie om op te schalen in het aantal tandartsen en daarmee het benodigde aantal opleidingsplaatsen.” In het belang van de kwaliteit van de mondzorg pleit de vereniging voor een spoedige verruiming. “Treuzel niet langer, maar houd het uitstekende niveau van tandheelkunde in Nederland op peil, zodat ook de volgende generatie naar de tandarts kan.”

Beide verenigingen benadrukken dat het Capaciteitsorgaan taakherschikking kennelijk niet beschouwt als oplossing voor het tandartsentekort, hoewel minister Bruno Bruins tot nu toe wel in deze richting redeneerde.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement