DT News - Netherlands - "De tijd is rijp voor Qlinix"

Search Dental Tribune

"De tijd is rijp voor Qlinix"

Een fictieve profielpagina van Qlinix
Marieke Epping

Marieke Epping

wo. 3 december 2014

Bewaar

Een online netwerk waar medische en mondzorgprofessionals in een besloten omgeving kennis uitwisselen, vakinformatie delen en elkaar consulteren. Dat is Qlinix, de deze maand gelanceerde website (www.qlinix.nl) die alleen toegankelijk is voor BIG-geregistreerde artsen, tandartsen en apothekers. Een gemeenschap voor en door vakgenoten, gebouwd op inhoudelijke informatie. Is dit de nieuwe standaard in digitale platforms voor de medische wereld? Dental Tribune ging op bezoek bij de ontwikkelaar van Qlinix en maakte kennis met een interessante mix van vakinformatie, collegiale consultatie en sociale media.

Op een groot bord aan de muur staat een checklist: publicaties, consulten, groepen, nieuwsberichten, profiel, connecties. “Als ik het kort moet uitleggen, zijn dat de elementen waaruit Qlinix bestaat,” vertelt product-ontwikkelaar IJsbrand Theunissen. Op het moment van spreken zit hij volop in de laatste fase van de ontwikkeling van het nieuwe online platform voor medische professionals. “Over een kleine week gaan we live, dus we controleren nu of overal de puntjes op de i staan.”

Binnen Qlinix – een woordspeling op het Engelse ‘clinics’ – kunnen artsen, tandartsen en apothekers een persoonlijk profiel aanmaken, waarbij de nadruk ligt op professionele specialisaties, aandachtsgebieden en interesses. Op dat profiel kunnen gebruikers (samenvattingen van) hun wetenschappelijke publicaties of voordrachten tonen en relevante vakinformatie delen. Ook kunnen ze het laatste nieuws uit hun vakgebied lezen, voor hen geselecteerd op basis van hun aangegeven interesses, beroep of specialisme. Via directe connecties kunnen Qlinix-gebruikers contacten onderhouden met vakgenoten en (oud-)studiegenoten elders in het land. Daarnaast is het mogelijk om groepen op te richten, gewijd aan een specifiek onderwerp of patiëntengroep, of bijvoorbeeld voor alle tandartsen binnen een plaats of regio.

Vakgenoten consulteren
De meest unieke mogelijkheid binnen Qlinix is het consulteren. Met een consult kan een Qlinix-gebruiker een klinische casus, hypothese of praktijkvraag voorleggen aan een individuele collega of expert, of aan een groep die zich richt op hetzelfde onderwerp. “Deze optie is vergelijkbaar met wanneer je als tandarts een collega belt om een ingewikkelde patiënt te bespreken, maar dan online,” verklaart Theunissen. Het consult kan worden uitgebreid met beeldmateriaal, zoals foto’s en röntgenopnamen. De beslotenheid van het platform garandeert dat een casus veilig en enkel met BIG-geregistreerde professionals wordt besproken. Theunissen benadrukt: “Qlinix is een veilige community voor en door vakgenoten.” Door de mogelijkheid van het online consult heeft Qlinix zeker een rol in de dagelijkse praktijk van de tandarts, denkt Theunissen. “Voor een telefonisch consult moeten beide partijen op hetzelfde moment tijd hebben, en je kunt niet altijd van tevoren inschatten hoeveel tijd ervoor nodig is. Soms wil je er ook even rustig over nadenken.”

Bij een consult op Qlinix kan de tandarts op een gelegen moment de consultvraag formuleren; voor degene die antwoord geeft, geldt hetzelfde. Bovendien is het op Qlinix gemakkelijk om een expert te zoeken voor de casus, door deze te voorzien van trefwoorden. Het consult wordt dan gestuurd naar Qlinix-gebruikers die deze trefwoorden aan hebben gegeven als expertisegebied. “Zo biedt Qlinix de mogelijkheid tot verdieping van kennis,” zegt Theunissen. “Daarnaast wordt het, doordat ook veel artsen op Qlinix een profiel hebben, zeer makkelijk voor de tandarts om de medische eerste- of tweedelijn te consulteren, en vice versa.”

Focus op vakinformatie
Het idee voor Qlinix ontstond toen Theunissen en zijn collega’s – jarenlang actief in de medische uitgeefwereld – merkten dat artsen ontevreden waren met de beschikbare medisch-inhoudelijke websites. “Artsen willen anno 2014 meer dan simpelweg naar een website gaan en daar de aangeboden informatie lezen. Dat is net een boek, maar dan op een scherm. We zagen een behoefte tot het uitwisselen van en in gesprek gaan over die informatie.”

Daarop ontstond het idee voor Qlinix. “Veel netwerksites richten zich sterk op het sociale aspect, en de informatie op een social network is vaak vluchtig en niet inhoudelijk. Onze focus ligt juist op relevante vakinformatie. Bij Qlinix willen we mensen informatie bieden met een hoge attentiewaarde.” Vandaar de mogelijkheid om publicaties, zoals wetenschappelijke artikelen of voordrachten op congressen, te delen op het profiel, en het mogelijk te maken om collega’s te consulteren. Bovendien onderscheidt Qlinix niet alleen de grote vakgebieden, maar staat ook toe dat professionals specifieke expertise invullen, bijvoorbeeld ‘vergroeiingen in het kaakbot’.

Onafhankelijk en besloten
Lang niet alle artsen of tandartsen vinden het prettig om met naam en toenaam op een online platform te staan. "Op andere netwerksites voelen zij zich niet altijd vrij om ‘arts’ te zijn,” constateert Theunissen. Op Qlinix is echter geen plaats voor patiënten of de (farmaceutische) industrie die de arts achter zich aan kan krijgen. Gebruikers moeten bij de aanmelding voor Qlinix hun BIG-nummer en geboortedatum invoeren. Daarmee wordt gecontroleerd of zij inderdaad staan ingeschreven als arts, tandarts, apotheker of apotheekhoudend arts. Niet-medici, maar ook BIG-geregistreerden die niet tot deze groep behoren, worden niet toegelaten. Ook is het niet mogelijk om via zoekmachines (delen van) profielen te vinden. Theunissen: “Dat is het sterkste punt van Qlinix: het is besloten en dat blijft zo. Ook reclame anders dan onafhankelijke geaccrediteerde bij- en nascholing laten we niet toe op het platform.”

Gratis
LinkedIn verdient flink aan vacatures, terwijl Facebook persoonsgegevens opslaat om die te gebruiken voor advertenties. Wat is het addertje onder het gras bij Qlinix? Volgens Theunissen is dat er niet: Qlinix slaat geen persoonsgegevens of acties van gebruikers op. “Facebook bepaalt op basis daarvan welke informatie gebruikers te zien krijgen. Wij sturen enkel nieuwsberichten op basis van de interessegebieden die een gebruiker zelf heeft aangegeven. Qlinix is dus geen sociaal medium, maar een neuraal netwerk.”

Het netwerk is een initiatief van drie grote partijen in de branche van nascholing en wetenschappelijke vakinformatie: Prelum | Medische Media en Nascholing, Geneeskundeboek.nl en AccreDidact. De bundeling van expertise  garandeert volgens Theunissen een doordacht, degelijk en integer online platform. Een profiel aanmaken is gratis. Wellicht dat er ooit een premium-versie komt, waar gebruikers tegen betaling meer mogelijkheden krijgen. Maar voorlopig heeft Theunissen het nog niet over geld verdienen. “De tijd was gewoon rijp voor Qlinix. We zijn ervan overtuigd dat artsen, tandartsen en apothekers dat met ons eens zijn.”

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement