DT News - Netherlands - NZa-tarieven en regelgeving 2024 bekend

Search Dental Tribune

NZa-tarieven en regelgeving 2024 bekend

Foto: Canva/MaximusFoto
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

di. 29 augustus 2023

Bewaar

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Beleidsregel tandheelkundige zorg en de Regeling mondzorg vastgesteld. Deze gaan in per 1 januari 2024. Ook zijn de tarieven tandheelkunde en orthodontie voor 2024 bekend.

De indexatie voor tandheelkundige zorg is 5,9% en voor orthodontie is 5,6%. Verder vindt u hier de wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. Alle voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven.

Belangrijkste wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

 • De regelgeving is verduidelijkt en waar mogelijk en nodig zijn begrippen meer patiëntvriendelijk omschreven.
 • V95 is een nieuwe prestatie voor het volledig vormherstel van de tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon). Voorheen werd deze zorg gedeclareerd via andere codes die hier niet voor aangewezen zijn. Met deze code kun je zorg op een juiste manier declareren en wordt verkeerd gebruik van andere codes voorkomen.
 • Prestatie V70 (Parapulaire stiften) is verwijderd en opgenomen in prestatie V74 (Meervlaksvullingamalgaam). Dit omdat parapulpaire stiften voornamelijk worden ingezet bij amalgaamvullingen en amalgaamvullingen steeds minder worden geplaatst.
 • Het tarief van codes V80 en V85 is verhoogd met een bedrag van €15,13 om de materiaal- en techniekkosten van een wortelkanaalstift hierin op te nemen.
 • De prestaties V50 (Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje) en E45 (Aanbrengen rubberdam) zijn samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk (C022). Dit omdat het gelijke prestaties zijn, die op twee manieren gedeclareerd konden worden.
 • Er zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd in het J-hoofdstuk*.
 • De NZa heeft twee nieuwe codes toegevoegd (H36 en H37) aan het H-hoofdstuk voor het onderzoek naar de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling.
 • Prestatie G68 (Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat) is verplaatst naar onderdeel B ‘Beetregistratie’ onder ‘diversen’. Daardoor is het mogelijk om het repareren van een stabilisatieopbeetplaat ook te declareren als er geen functieonderzoek aan het kauwstelsel en/of verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden.
 • Bij G69 (Beetbeschermingsplaat) is verduidelijkt dat deze prestatie niet gedeclareerd mag worden voor het maken van (individueel) aangemeten mondbeschermers voor sportactiviteiten. Daar is namelijk code M61 (Mondbeschermer of fluoridekap) voor aangewezen.
 • C020 en C021 zijn opgenomen in het rijtje met prestaties die wel naast de U05 gedeclareerd mogen worden indien de U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht. Normaliter mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg geen andere prestaties gedeclareerd worden.

Wijzigingen Regeling mondzorg

 • A15 is opgenomen in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'.
 • T103 en T122 zijn verplaatst van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'.

*Voor een volledig overzicht van deze wijzigingen, zie de website van de NZa.

Bronnen: NZa en KNMT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement