DT News - Netherlands - Gezamenlijke ambities voor mondzorg vastgesteld

Search Dental Tribune

Gezamenlijke ambities voor mondzorg vastgesteld

(foto: Unsplash)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 23 juli 2019

Bewaar

DEN HAAG – Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg 2019 – 2021 vastgesteld. De komende tijd werken zij deze ambities uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt.

De partijen die betrokken zijn bij het vaststellen van de ambities, zijn beroepsverenigingen KNMT, NVIJ, NVM-mondhygiënisten en ONT, de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland namens de patiënten, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa. Beroepsvereniging ANT is lang betrokken geweest en kon zich vinden in de ambities. Hoewel het uitgangspunt was om deze met alle partijen uit te werken, heeft de ANT recent besloten niet verder mee te werken aan het verwezenlijken hiervan.

Ruim een jaar geleden zijn de genoemde partijen gestart met een traject om te kijken naar knelpunten in de huidige bekostiging. De partijen hebben met elkaar verkend waar in de bekostiging en organisatie van mondzorg verbetering mogelijk is. Hieruit zijn zeven ambities ontstaan:

  • Meer inzetten op bewezen effectieve preventie.
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar.
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen.
  • Verbeteren van informatie en transparantie voor de patiënt.
  • Meer ruimte voor innovatie.
  • Meer ruimte voor esthetische of cosmetische mondzorg.
  • Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn.

De betrokken partijen zijn tevreden over de vastgestelde ambities. “Deze ambities passen goed bij de actuele vraagstukken die er spelen in de mondzorg en bij ons eigen meerjarenplan. We gaan nu concreet uitwerken op welke manier we deze ambities kunnen verwezenlijken. Als KNMT houden we daarbij zowel de belangen van onze leden als de tandheelkunde in het algemeen voor ogen,” vertelt KNMT-voorzitter Wolter Brands.

Ook Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, benadrukt dat de ambities een goede start en een gezamenlijk vertrekpunt zijn om de komende tijd aan concrete plannen voor verbeteringen in de mondzorg te werken: “We zijn blij dat er vanuit de sector brede steun en inzet is om met deze ambities in de hand te werken aan kwalitatief goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen in Nederland.”

Patiëntenfederatie Nederland sluit zich daarbij aan. “Door deze ambities komt er ruimte om de mondzorg voor patiënten te verbeteren en voor iedereen mondzorg op maat te bieden. We kijken steeds naar het belang van de patiënt en van daaruit werken we graag mee aan het verder brengen van deze ambities,” licht Diana Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, toe.

(bron: NZa, KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement