DT News - Netherlands - Ivoren Kruis wil ander mondzorgstelsel

Search Dental Tribune

Ivoren Kruis wil ander mondzorgstelsel

Foto: (Canva/Kenishirotie)
Dental Tribune Netherlands

Dental Tribune Netherlands

di. 5 september 2023

Bewaar

UTRECHT – Met het oog op de aankomende verkiezingen heeft het Ivoren Kruis alle politieke partijen een notitie gestuurd met een route naar een gezond en gaaf gebit voor iedereen. De vereniging pleit ervoor dat het ministerie van VWS een brede onafhankelijke commissie instelt die een voorstel ontwikkelt voor een integrale aanpassing van het mondzorgstelsel.

Met de notitie wil het Ivoren Kruis partijen informeren over het scala aan problemen waar de mondzorg voor staat. Dit gaat onder andere om het tandartsentekort, overbehandeling en de ontoegankelijkheid van de mondzorg voor armen en ouderen. De vereniging roept politieke partijen op om hier iets aan te doen door plannen te ontwikkelen gebaseerd op kennis van de oorzaken van de ontstane problemen binnen de mondzorg.

Thuiswonende kwetsbare ouderen hebben moeilijk toegang tot mondzorg, vanwege financiële belemmeringen en een gebrek aan bewustzijn over het belang van een goede mondgezondheid bij deze groep. “De mondzorg moet een duidelijke, structurele plek krijgen in integrale zorgprogramma’s voor thuiswonende kwetsbare ouderen,” schrijft het Ivoren Kruis in de notitie.

Verder stelt het Ivoren Kruis dat Nederlanders die leven van een inkomen lager dan modaal zich geen goede mondzorg meer kunnen permitteren. Die ontoegankelijkheid is toegenomen sinds het afschaffen van de ziekenfondsverzekering in 2006. Volgens het Ivoren Kruis is het een must én is het goed mogelijk om de mondzorg onder te brengen in de basiszorgverzekering.

“De overheid is te traag geweest met het voorkomen van tekorten aan mondzorgprofessionals,” is te lezen in de notitie. Het besluit om de opleiding voor tandartsen met één jaar in te korten noemt het Ivoren Kruis een beslissing die ‘enerzijds de problemen niet oplost en anderzijds voor de opleidingen niet uitvoerbaar is’.

Tot slot schrijft het Ivoren Kruis dat de verantwoordelijkheid voor collectieve preventie van mondziekten binnen de gezondheidszorg onvoldoende serieus wordt genomen. De preventie van ziekten, zoals cariës, valt onder de gemeenten, maar het belang van preventie van mondziekten voor de jeugd wordt onvoldoende door gemeenten onderkend.

De vereniging streeft naar een mondzorgstelsel dat meer en eerlijker gezondheidskansen creëert voor mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie. Daarvoor moet een commissie ingesteld worden met een alles overstijgende blik die alle huidige wetenschappelijke kennis en maatschappelijke facetten meeneemt, aldus het Ivoren Kruis.

Bron: Ivoren Kruis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement