DT News - Netherlands - Kinderen met immuundeficiënties hebben meer kans op het ontwikkelen van parodontitis

Search Dental Tribune

Kinderen met immuundeficiënties hebben meer kans op het ontwikkelen van parodontitis

LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK – Primaire immunodeficiëntie (PID) wordt gekenmerkt door een ontbrekend of slecht functionerend deel van het immuunsysteem van het lichaam. De aandoening remt het vermogen van het lichaam om alle soorten infecties te bestrijden. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met PID vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van gingivitis dan systemisch gezonde kinderen. Dat komt omdat ze geen natuurlijke afweer hebben tegen de orale microbiotica die parodontitis veroorzaken.

Zoals beschreven in een artikel van Frontiers in Immunology vorig jaar is de wereldwijde incidentie van PID 1 op de 10.000, en de prevalentie ligt hoger bij kinderen dan volwassenen. Hoewel de incidentie relatief laag is, hebben onderzoekers al meer dan 300 ziekten geïdentificeerd die in verband staan met PID. Daarom variëren de complicaties sterk, afhankelijk van het type aandoening dat de patiënt heeft.

Omdat kinderen met PID vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van frequente en ernstige infecties die hun algehele gezondheid in gevaar brengen, moet er meer onderzoek worden gedaan om het begrip van de diagnose, symptomen en behandeling van de ziekte te verbeteren.

Primaire immunodeficiëntie en mondgezondheid

In een recent onderzoek beoordeelden onderzoekers het verband tussen neutrofiel-gerelateerde PID’s en de aanwezigheid van parodontale en andere orale aandoeningen. Ze keken ook naar de reactie van kinderen met PID op parodontale behandeling.

“De motivatie voor dit onderzoek kwam door de behandeling van enkele zeer jonge kinderen met gevorderde parodontitis en een slechte respons op de behandeling. Sommigen van hen kregen al op zeer jonge leeftijd een kunstgebit. Vandaar de noodzaak om de mechanismen van de ziekte beter te begrijpen”, vertelde hoofdauteur Dr. Luigi Nibali, hoogleraar parodontologie aan King’s College London, aan Dental Tribune International.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Great Ormond Street Hospital en het Royal London Hospital door onderzoekers van King’s College London en Queen Mary University of London. Het omvatte 24 kinderen tussen 4 en 16 jaar met PID’s, en 24 kinderen van dezelfde leeftijd zonder PID’s. Alle kinderen ondergingen een tandheelkundig klinisch onderzoek, waaronder het meten van de parodontale pocketdiepten, verlies van klinische hechting en bloeding bij sonderen.

De onderzoekers ontdekten dat een bepaald niveau van cariës in de mond, dat meestal geen bedreiging vormt voor de systemische gezondheid, leidt tot gingivitis bij kinderen met PID.

“Het is bekend dat de prevalentie van orale aandoeningen en parodontale aandoeningen toeneemt bij kinderen met PID’s, aangezien ze bijzonder vatbaar zijn vanwege de cruciale verdedigende rol van neutrofielen tegen periodont-pathogene bacteriën”, stelde co-auteur Dr. Hiten Halai, klinisch docent in parodontologie aan King’s College London, in een persbericht. “Bovendien is hun reactie op parodontale behandelingen zeer variabel, en de aanwezigheid van parodontitis leidt vaak tot vroegtijdig tandverlies. De meeste gepubliceerde artikelen hierover bestonden tot nu toe echter uit casusrapporten, met een gebrek aan goed bewijs”, voegde hij eraan toe.

Uit het onderzoek bleek ook dat kinderen met PID een verhoogde kans hebbn om aan mondzweren te lijden. Toen hem werd gevraagd de bevinding uit te werken, vertelde Nibali aan DTI dat er weinig bekend is over waarom kinderen met PID’s vaak orale ulcera ontwikkelen, maar dat het in verband staat met hun immuunrespons. -Hij legde ook uit dat het een toevallige bevinding was.

Nibali merkte ook op dat, hoewel de bevindingen niet nieuw zijn, het onderzoek sterk bewijs over het onderwerp biedt. Daarom denkt hij dat het van cruciaal belang is dat toekomstige onderzoeken dieper ingaan op het verband tussen PID’s en parodontitis en mondslijmvliesletsels. Dit zou de preventie en het beheer van de ziekte kunnen verbeteren en de levenskwaliteit van kinderen met PID’s kunnen verbeteren, meent hij. Ten slotte denkt hij dat verder onderzoek ook kan helpen bij het vinden van manieren om de systemische ontstekingsbelasting als gevolg van ontstoken tandvleesweefsel bij kinderen met PID te verlichten.

“Het onderzoek toont aan dat kinderen met PID’s een ernstigere reactie hebben op tandcariës, wat kan leiden tot vergevorderde parodontitis. Als de PID echter onder controle wordt gehouden en in een vroeg stadium een goede mondhygiëne en interceptieve behandeling worden bereikt, leidt de hoge gevoeligheid niet noodzakelijkerwijs tot tandverlies”, concludeerde Nibali.

Het onderzoeksteam is van plan om verder te werken aan het begrijpen van de genetisch-microbiële basis van problemen die verband houden met de parodontale gezondheid van kinderen met PID’s.

Het onderzoek, getiteld ‘Periodontal status in children with primary immunodeficiencies’, is online gepubliceerd op 3 april 2021 in het Journal of Periodontal Research.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement