DT News - Netherlands - “Kinderen niet meer gratis naar tandarts”

Search Dental Tribune

“Kinderen niet meer gratis naar tandarts”

Laura van Dee

Laura van Dee

wo. 18 januari 2012

Bewaar

AMSTERDAM – Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar werd tot dusverre geheel vergoed door de basisverzekering. Maar doordat tandartsen vanaf nu hun eigen tarieven mogen vastleggen en verzekeringen een maximumvergoeding aanhouden, moeten ouders vanaf nu het eventuele verschil betalen.

Tandartsen vrezen dat sommige ouders uit angst voor de rekening minder snel met hun kinderen naar de tandarts zullen gaan. In tv-programma Kassa gingen de voorzitters van NMT, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) in discussie over de oorzaak en oplossing van dit probleem.

Zowel Rob Barnasconi van de NMT als de heer Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland vinden dat kinderen niet zouden moeten betalen voor hun mondzorg, maar zij wezen met een beschuldigende vinger naar elkaar. Hasekamp: “Mondzorg hoort toegankelijk te zijn zonder bij te betalen, tegelijk kan het niet zo zijn dat elke willekeurige prijs vergoed wordt. Een aantal verzekeraars stelt inderdaad een maximum aan de prijs, gebaseerd op de prijsstelling uit het verleden.” Barnasconi wierp tegen dat de tandartstarieven nauwelijks zijn gestegen, en dat zeker in de mondzorg tot 17 jaar de prijzen op hetzelfde niveau zitten als vorig jaar. ”Sommige verzekeraars hebben maxima gesteld die zelfs lager liggen dan die van vorig jaar.” De enige verzekering die op dit moment alle tandartskosten van kinderen vergoedt, ongeacht de prijzen, is Menzis.

Uit een onderzoek van Verzekeringssite.nl blijkt dat 13% van de tandartsen 40% of meer vraagt voor een vulling dan wat de zorgverzekeraars maximaal vergoeden. Als een tandarts een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar, krijgt de patiënt 100% vergoed voor een vulling of kroon. Als de tandarts geen contract heeft afgesloten, gelden de maximale vergoedingen van de zorgverzekeraars. In dat geval moeten consumenten vaak bijbetalen.

Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl: "Omdat tandartsen traag waren met de publicatie van hun prijslijsten, soms pas in de eerste week van dit jaar, konden consumenten onmogelijk bijtijds een passende tandzorgverzekering afsluiten.” Barnasconi riep in het programma op tot overleg tussen tandartsen en zorgverzekeraars om tot een oplossing te komen. Hasekamp: “Ik denk dat het belangrijkste is dat individuele tandartsen contracten afsluiten met zorgverzekeraars, want daar zit de kern van het probleem.”

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet in een reactie weten dat het uitgesloten is dat er bijbetaald wordt voor iets wat in het basispakket zit. “Als de tandartsen er qua prijzen een potje van maken, is het snel afgelopen met het experiment.” (bron: www.kassa.vara.nl)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement