Najaarsoffensief voor betere mondzorg ouderen

Search Dental Tribune

Najaarsoffensief voor betere mondzorg ouderen

Detail van de ansichtkaart van de KNMT waarmee tandartsen patiënten kunnen aansporen om hun ouders naar de tandarts te laten gaan. (beeld: KNMT)
Gerrit Jan Logt

Gerrit Jan Logt

do. 10 september 2015

Bewaar

NIEUWEGEIN – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) opent het najaar met een opvallende reeks initiatieven om de mondzorg onder kwetsbare ouderen te verbeteren.

Vorige maand werd al een ansichtkaart verspreid die tandartsen in hun praktijk kunnen leggen en die familieleden aan hun ouders kunnen geven, zodat zij worden gestimuleerd om voor controle naar de tandarts te gaan. Nu is de KNMT in vier gemeenten een proef gestart met een serie lokale bijeenkomsten om samenwerking tussen mondzorg en andere zorgverleners in de buurt te verbeteren. Daarnaast gaan in nog eens drie gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, pilots van start om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij gebitsproblemen.

Groot probleem
Nederland vergrijst en het aantal thuiswonende ouderen met (deels) eigen tanden en kiezen wordt steeds groter, vertelt KNMT-voorzitter Aad van der Helm op de KNMT-website. “Hierdoor neemt ook de behoefte aan tandheelkundige zorg en verzorging toe. Die lijkt nu nog niet op peil te zijn; maar liefst acht op de tien ouderen die opgenomen worden in een verpleeghuis blijkt een slecht gebit te hebben. Daar willen we iets aan doen.”

Die slechtere mondgezondheid hangt samen met een teruglopend tandartsbezoek. Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat mensen minder vaak naar de tandarts gaan als ze ouder worden. Zo zag minder dan 60% van de mensen tussen de 70 en 80, en minder dan 40% van de 80-plussers in 2014 een tandarts.

Dat terwijl juist voor ouderen een gezonde mond extra belangrijk is. Die draagt namelijk bij aan zowel de algehele gezondheid als aan het welbevinden. Naast pijn, kauw- en slikproblemen kan een slechte mondgezondheid leiden tot longontsteking en hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en ook tot snellere veroudering van het brein.

Proef in vier gemeenten
De KNMT is een proef gestart in vier gemeenten met een serie lokale bijeenkomsten om samenwerking tussen mondzorg- en andere zorgverleners in de buurt te verbeteren. Van der Helm: “Het gezond houden van de oudere mond kan niet alleen gebeuren vanuit de tandartspraktijk. Ook andere zorgprofessionals in de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, wijkverpleging en thuiszorg, kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.” Vanuit die gedachte organiseert de KNMT deze bijeenkomsten voor eerstelijnszorgverleners over mondgezondheid, mondzorg, de relatie met de algemene gezondheid en hoe de zorg in buurt of gemeente kan doorverwijzen en samenwerken.

De bijeenkomst voor Hoogeveen en De Wolden vindt plaats op het gemeentehuis in Zuidwolde en is een van de eersten in de proef. Op het programma staan presentaties over mondgezondheid bij ouderen en de deelnemers spreken met elkaar over de mogelijkheden om de mondgezondheid van (kwetsbare) ouderen in deze gemeenten te verbeteren. Alle zorg-/hulpverleners (en hun teamleden) en organisaties die aldaar betrokken zijn bij de zorg voor en het welzijn van (kwetsbare) ouderen zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd.

Pilots ‘De mond niet vergeten!’
Een ander initiatief zijn de pilots die begin september zijn gestart in Amsterdam, Rotterdam en Hardenberg. In de pilots wordt een screenings-instrument getest waarmee ouderen tijdig doorverwezen kunnen worden voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen. Ook krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. Alle betrokken beroepsgroepen krijgen scholing om de mondzorg bij thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren. Ten slotte is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: de ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, case managers dementie, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals. Na evaluatie van de resultaten in de proefregio’s volgt vanaf september 2016 een landelijke uitrol van de nieuwe manier van werken.

Deze pilots zijn onderdeel van het landelijke project ‘De mond niet vergeten!’ Dit project beoogt alle partijen te helpen om hun zorg voor de mondgezondheid van thuiswonende ouderen te verbeteren. Het project is een initiatief van Innovatiekring Dementie (IDé), de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), de KNMT, de Vrije Universiteit (VU) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het project wordt mede gefinancierd door Zilveren Kruis.
(bron: KNMT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement