DT News - Netherlands - Nieuw bewijs verband parodontitis en diabetes

Search Dental Tribune

Nieuw bewijs verband parodontitis en diabetes

In een nieuw onderzoek resulteerde non-operatieve behandeling van parodontitis in een betere glycemische status bij patiënten met diabetes type 2.Het toont daarmee het belang van mondgezondheid voor de algemene gezondheid van deze patiënten aan. (foto: botazsolti/Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 13 februari 2018

Bewaar

BARCELONA, SPANJE - Spaanse wetenschappers hebben nieuw bewijs gevonden voor het verband tussen parodontitis en diabetes mellitus type 2. In een recent onderzoek ontdekten ze dat diabetes type 2 beter onder controle te houden is wanneer een patiënt wordt behandeld met scaling en root planing met behulp van ultrageluid en curettage.

Veel onderzoeken hebben een aannemelijk verband aangetoond tussen een slechte mondgezondheid en diabetes type 2. Als de aandoening niet onder controle is, leidt dit tot gingivitis en parodontitis. “In deze nieuwe studie, zagen we dat er niet alleen een verband is tussen diabetes als oorzaak en parodontale aandoeningen als gevolg, maar ook omgekeerd: parodontale ziekten kunnen een effect hebben op diabetes,” aldus hoofdonderzoeker Dr. Miquel Viñas, hoogleraar microbiologie aan de Universiteit van Barcelona.

Aan het onderzoek deden negentig patiënten met diabetes type 2 mee. De deelnemers werden willekeurig ingedeeld in een van de twee groepen. In de behandelgroep kregen patiënten instructies voor mondhygiëne en werden ze behandeld met scaling en root planing. In de controlegroep kregen patiënten instructies voor mondhygiëne en werd plaque en calculus supragingivaal verwijderd met behulp van ultrageluid. Tijdens de experimentele periode bepaalden de onderzoekers de pocketdiepte, gingivale en plaquescores, bacteriële waarden en de niveaus van plasmaglucose en serum hemoglobine A1c (HbA1c). De laatstgenoemde waarden nemen significant toe bij diabetici.

“De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de non-operatieve behandeling van parodontitis de glycemische status en de waarden van geglyceerd hemoglobine (hbA1) verbetert, en daarmee het grote belang van de mondgezondheid bij deze patiënten bewijst,” zegt prof. José López, medisch directeur van de tandheelkundige kliniek van de universiteit.

Het onderzoek, getiteld “Benefits of non-surgical periodontal treatment in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic periodontitis: A randomized controlled trial”, is op 19 december 2017 online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Clinical Periodontology.
(bron: Dental Tribune International)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement