NRC: ‘Angstcultuur’ en geheime ‘blijfpremie’ bij de KNMT

Search Dental Tribune

NRC: ‘Angstcultuur’ en geheime ‘blijfpremie’ bij de KNMT

Foto: (Canva/peshkov)
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

wo. 5 april 2023

Bewaar

UTRECHT –  In een artikel van 29 maart schrijft NRC dat er binnen de KNMT sprake is van een ‘angstcultuur’ en een geheime ‘blijfpremie’ van 340.000 euro voor een van de medewerkers. NRC sprak negen betrokkenen en zag interne documenten in om de bedrijfscultuur van de KNMT te onderzoeken.

“Het rommelt al langer bij de landelijke tandartsenvereniging,” schrijft NRC. Dat begon met onvrede over een angstcultuur, pestgedrag en racisme, zeggen vijf betrokkenen tegen de krant. Tandartsen van Marokkaanse komaf zouden ‘de hoofddoekjes’ worden genoemd. Een oud-medewerker stelt dat je je binnen de KNMT nergens tegen mag uitspreken en een andere voormalig medewerker zegt tegen NRC dat zijn werk “continu werd afgekraakt” door zijn leidinggevende, inclusief stukken die diezelfde leidinggevende vervolgens bij het bestuur presenteerde als zijn eigen werk.

Sinds 2016 liepen er al drie onderzoeken naar de werkcultuur van de organisatie en het vierde onderzoek loopt op dit moment. Uit zeker één onderzoek bleek dat er een angstcultuur heerst. De KNMT laat in een reactie aan NRC weten dat er bij de externe vertrouwenspersoon geen meldingen zijn binnengekomen over de werkcultuur. Wel ontving het bestuur signalen dat de samenwerking in het verleden ‘niet altijd vlekkeloos verliep’.

Ten tijde van de reorganisatie van de KNMT in 2017 en 2018 kregen zo’n twintig ontslagen werknemers een ontslagvergoeding mee en kreeg een van de bureaumedewerkers een uitzonderlijke ‘blijfpremie’ van 340.000 euro uitgekeerd. Ook kon deze medewerker promoveren tot plaatsvervangend secretaris en directeur economische zaken, een functie die hij nog steeds vervult.

Acht van de 24 leden van de huidige ledenraad uitten vorig jaar hun verontwaardiging over de constructie. Ze vinden dat dit ‘diefstal uit de kas van de vereniging’ is en een ander lid zegt: “Tegenover zo’n premie moet wel een heel uitzonderlijke prestatie staan – en dan hadden we er wel over gehoord.” Uit bronnen van NRC blijkt dat twee bestuursleden niet op de hoogte waren van de ‘blijfpremie’. Toenmalig penningmeester Henk Donker zegt tegen de verslaggever van NRC: “Destijds is er gewoon een regeling getroffen waar de medewerker recht op had. Andere beweringen zijn laster en bezorgen u een proces aan uw broek.”

De KNMT laat in een reactie op NRC over de blijfpremie weten dat er in het kader van de reorganisatie een sociaal plan van kracht was. De afwijkende financiële regeling was voor iemand met een “zeer lange en waardevolle staat van dienst” en zou besproken zijn met het bestuur, de Raad van Toezicht, de auditcommissie en de externe accountant. De woordvoerder van de KNMT geeft wel aan dat het wellicht van waarde was geweest om de ledenraad “nog actiever te informeren” over de financiële regeling met deze medewerker, “alhoewel niet juridisch verplicht”.

Bron: NRC

Reactie KNMT
We vroegen de KNMT door wie en in wiens opdracht de drie genoemde onderzoeken naar de werkcultuur zijn uitgevoerd. In een reactie laat een woordvoerder van de KNMT weten dat de berichtgeving van NRC niet juist is: "Er zijn in het kader van reorganisatie en fusie een aantal plannen/adviezen de bestuurstafel gepasseerd met de hulp van externe partijen. Dit waren geen ‘onderzoeken’ en het ging in het geheel niet over werksfeer of werkcultuur. In geen van deze verslagen werd dan ook een ‘angstcultuur’ gemeld."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement