DT News - Netherlands - Onderzoek stelt de motivaties van patiënten vast voor het gebruik van clear aligners

Search Dental Tribune

Onderzoek stelt de motivaties van patiënten vast voor het gebruik van clear aligners

Anisha Hall Hoppe, DT International

Anisha Hall Hoppe, DT International

di. 27 juni 2023

Bewaar

BERLIJN, Duitsland – De vraag naar clear aligners voor milde tot matige malocclusie bij volwassenen neemt toe. Er is echter een gebrek aan informatie over de redenen waarom volwassenen een clear aligner willen gaan gebruiken en over de sociaal-demografische gegevens en de mondgezondheidsstatus van deze groep in verschillende landen. Onderzoekers in Duitsland vergeleken dit bij volwassen patiënten in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje om clinici te voorzien van landspecifieke informatie voor hun behandelingskeuze en -planning. Ze ontdekten dat volwassen patiënten die ontevreden zijn over hun uiterlijk en over het algemeen een goede mondgezondheid hebben eerder geneigd zijn een clear aligner te gaan gebruiken.

De belangrijkste demografische bevindingen waren dat volwassenen die een clear aligner wilden gaan gebruiken meestal jonger dan 35 jaar en vrouw waren. Patiënten in Italië en Duitsland waren de jongsten, de meerderheid in de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar. Het hoogste percentage mannen dat een clear aligner wilde gaan gebruiken, was uitkomstig uit Italië en het laagste uit Polen.

Als het ging om motivatie om een clear aligner te gaan gebruiken, was scheefstand door onvoldoende ruimte (crowding) de belangrijkste reden. Dit kwam vaker voor bij de Spaanse en Italiaanse patiënten. Te veel ruimte tussen de tanden kwam vaker voor bij de Duitse en Oostenrijkse patiënten. Mannen noemden te veel ruimte tussen de tanden vaker als voornaamste motief om een clear aligner te gaan gebruiken, en vrouwen noemden vaker crowding.

De onderzoekers zagen bepaalde tendensen in de mondgezondheidsstatus. Patiënten ouder dan 55 hadden een hogere prevalentie van parodontitis dan jongere patiënten, bij wie weer meer onbehandelde cariës voorkwam. Patiënten in Spanje hadden meer onbehandelde cariës en parodontitis en hadden significant meer ontbrekende tanden. Polen had echter het hoogste aantal patiënten dat meer dan vijf tanden miste.

De onderzoekers merkten op dat de mondgezondheid van de onderzochte patiënten over het algemeen beter was dan die van de algemene bevolking, waarschijnlijk omdat zij zich meer bezighouden met hun mondgezondheid, zoals blijkt uit de wens een clear aligner te gaan gebruiken. Aangezien de behandeling met een clear aligner meestal niet door de ziektekostenverzekering wordt gedekt, merkten de onderzoekers ook op dat de sociaal-economische status van de patiënten waarschijnlijk verschilt van die van de algemene bevolking, waardoor ze meer toegang hebben tot mondzorg en kennis over mondgezondheid. Omdat de uitgaven aan gezondheidszorg in landen als Spanje en Polen relatief laag zijn, concludeerden de onderzoekers dat dit, in combinatie met de aard van de gezondheidszorgsystemen in elk land (zoals meer geprivatiseerde gezondheidszorg in Spanje), tot uiting kwam in de algehele orale gezondheidsstatus.

Het team gebruikte geanonimiseerde gegevens van de in Berlijn gevestigde producent van clear aligners DrSmile om onder meer gebitsgegevens, sociaal-demografische informatie, algemene gezondheidsgeschiedenis, zelfgerapporteerde motivatie voor behandeling met een clear aligner, gegevens over cariës, ontbrekende tanden, parodontitis en craniomandibulaire disfunctie te evalueren. De gegevens van DrSmile zijn afkomstig van meer dan vijfhonderd beroepsbeoefenaars in Europa. De resulterende steekproef bestond uit 15.015 patiënten.

De studie, getiteld “Who seeks clear aligner therapy? A European cross-national real-world data analysis”, werd gepubliceerd in Life van januari 2023.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement