DT News - Netherlands - Pas in november antwoord van minister Bruins op Kamervragen

Search Dental Tribune

Pas in november antwoord van minister Bruins op Kamervragen

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins.
Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

di. 16 oktober 2018

Bewaar

Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins beantwoordt in november de vragen van Eerste en Tweede Kamerleden over het taakherschikkingsexperiment en de capaciteit in de mondzorg. Dat laat hij weten in een brief aan de vaste commissie VWS van de Eerste Kamer, die de minister eerder had verzocht om vóór 26 oktober 2018 te antwoorden.

Op 28 september had de Eerste Kamercommissie voor VWS Bruins kritische vragen gesteld over zijn besluit geregistreerde mondhygiënisten bij wijze van experiment meer zelfstandige bevoegdheden toe te kennen. Kort daarvoor had ook de vaste commissie van de Tweede Kamer Bruins over zowel het taakherschikkingsexperiment, als de capaciteit in de mondzorg, bevraagd.

Bruins schrijft daarover in zijn brief: “Over dit besluit hebben mij ook een grote hoeveelheid vragen bereikt van de Tweede Kamer. Gelet op de samenhang tussen de vragen hecht ik aan gelijktijdige beantwoording.” Bruins zegt voornemens te zijn de vragen van beide Kamers gelijktijdig in november te beantwoorden, omdat ‘deze hoeveelheid vragen enige tijd vergt’.

In de vragen en opmerkingen van de fractieleden uit beide Kamers viel de kritische toon over het plan van Bruins op. Zorgen zijn er met name over de randvoorwaarden van het experiment en de vraag wanneer het geslaagd is en mogelijke verwarring over terminologie en bevoegdheden van de verschillende mondzorgprofessionals. Ook waren er vragen over de gevolgen voor kosten en het ontstaan van mogelijke overbehandeling. Dat het experiment en het capaciteitsvraagstuk in de mondzorg nauw samenhangen, werd door de fractieleden in hun brieven eveneens benadrukt.

Met de kritische geluiden richting Bruins lijken de Kamerleden gehoor te geven aan eerdere oproepen van zowel beroepsverenigingen ANT en KNMT, als Patiëntenfederatie Nederland en ACTA-decaan Albert Feilzer. Deze partijen stuurden rond de zomer brieven aan de Kamer, met het verzoek de minister op andere gedachten te brengen wat betreft de taakherschikking in de mondzorg.
(bron: Rijksoverheid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement