DT News - Netherlands - Richtlijn rond testen en inzet (mond)zorgmedewerkers aangepast

Search Dental Tribune

Richtlijn rond testen en inzet (mond)zorgmedewerkers aangepast

(foto: Pixabay/leo2014)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 2 september 2020

Bewaar

BILTHOVEN – Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. Dat brengt voor de mondzorg een aanscherping van de regels voor de inzetbaarheid van medewerkers mee.

De richtlijn noemt vier situaties waarin mondzorgmedewerkers dienen thuis te blijven:

  • na terugkeer uit een risicogebied/-land met code oranje of rood;
  • bij een positief geteste huisgenoot;
  • bij een positief getest nauw contact;
  • bij een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid.

In de eerste drie gevallen moeten zorgmedewerkers tien dagen quarantaine in acht nemen. De quarantaineperiode blijft gelden wanneer tijdens de tien dagen een coronatest wordt uitgevoerd met een negatieve uitslag. In het geval van een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid dient de zorgmedewerker thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is.

Op deze aanwijzing geldt één uitzondering: wanneer de continuïteit van zorg in gevaar komt. In dat geval mag de mondzorgverlener die geen klachten heeft doorwerken in de praktijk, uiteraard volgens de Leidraad Mondzorg Corona.
Wanneer komt die continuïteit van zorg in het geding? Voor de beantwoording daarvan mogen werkgevers zelf criteria formuleren, al dan niet in overleg met bedrijfsarts, medewerkers en GGD. Daarnaast moeten praktijkmedewerkers gegarandeerd krijgen dat ze, indien gewenst, zelf contact met de bedrijfsarts en/of GGD kunnen opnemen voor onafhankelijk advies.

In de regel krijgen mondzorgverleners die in quarantaine moeten, doorbetaald door de werkgever. Dit omdat de werknemer hiermee gehoor geeft aan een maatregel van de overheid. Het doelbewust afreizen naar een oranje of rood gecodeerd risicogebied kan echter in bepaalde omstandigheden onder de risicosfeer van de werknemer vallen. Dat kan gevolgen hebben voor doorbetaling.

(bron: RIVM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement