DT News - Netherlands - Werkgroep voor verminderen bureaucratie in mondzorg

Search Dental Tribune

Werkgroep voor verminderen bureaucratie in mondzorg

Werkgroep voor verminderen bureaucratie in mondzorg
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 16 februari 2016

Bewaar

De KNMT heeft tientallen suggesties van leden ontvangen op het ‘meldpunt voor bureaucratie en overbodige administratieve lasten’. Dit meldpunt werd eind vorig jaar ingesteld als reactie op de toegenomen administratieve lastendruk. De tandartsvereniging wilde hiermee “een optimaal beeld krijgen van welke regels overbodig zijn, of onnodig ingewikkeld, en welke administratieve handelingen tot onzinnig tijdverlies leiden,” zodat mondzorgprofessionals hun handen meer vrij houden voor patiëntenzorg.

De leden dachten mee over hoe de bureaucratie in de mondzorg bestreden kan worden en bepaalde administratieve handelingen kunnen vervallen. Het ging daarbij met name om de eisen die door zorgverzekeraars worden gesteld aan de bij de declaratie mee te sturen informatie en het aanvragen van machtigingen, aldus de KNMT. Met name het ontbreken van uniformiteit leidt tot veel extra werk.

Het meldpunt is inmiddels gesloten. Een werkgroep van zorgverzekeraars en zorgverleners, waarin ook het ministerie van VWS en de NZa zijn vertegenwoordigd, wil zo snel mogelijk de belangrijkste knelpunten in kaart brengen en er concrete oplossingen voor bedenken. Na instemming van de respectievelijke achterbannen kunnen deze daadwerkelijk worden doorgevoerd.
(bron: KNMT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement