DT News - Netherlands - Zorgdebat: “Alleen klappen voor zorgmedewerkers is niet voldoende”

Search Dental Tribune

Zorgdebat: “Alleen klappen voor zorgmedewerkers is niet voldoende”

(foto: Canva/Elnur)
Myrthe de Boer

Myrthe de Boer

do. 25 maart 2021

Bewaar

AMSTERDAM – De zorg is een onaantrekkelijke sector geworden. Daarover zijn de politieke partijen het met elkaar eens. De druk moet verlaagd worden door de administratieve lasten te verminderen. Dit en meer bleek uit het Grote Zorgdebat 2021.

Met een coronapersconferentie van minister-president Rutte en minister de Jonge net achter de rug en de verkiezingen voor de deur werd op maandagavond 8 maart live vanuit Amsterdam het Grote Zorgdebat gestreamd. Het Grote Zorgdebat werd georganiseerd door verschillende zorgpartijen, zoals zorgverzekeraars, patiënten- en beroepsverenigingen, waaronder de KNMT en NVM-mondhygiënisten.

In een coronaproof opstelling deelden elf politici hun mening over vier zorggerelateerde onderwerpen: preventie, digitale zorg, overheidsregie en de arbeidsmarkt. Elke partij kreeg dertig seconden beschermde spreektijd om het eigen standpunt te verdedigen, waarna er acht minuten open discussie plaatsvond. Middels een app konden de kijkers interactief deelnemen aan het debat.

Preventie

Tweeënhalf jaar geleden ondertekenden meer dan zeventig partijen het nationale preventieakkoord, gericht op het tegengaan van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Toch is bijvoorbeeld 10% van de 2-jarigen in Utrecht nog te dik en starten er dagelijks zo’n 75 jongeren met roken. Nederland is nog verre van waar het wil zijn.

Over de stelling dat 10% van het totale zorgbudget naar preventie moet gaan, waren alle deelnemende partijen het eens. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, volgens Vera Bergkamp van D66. Toch kwamen er weinig concrete ideeën naar voren. De SGP droeg een verbod op alcoholreclames aan en de PVV wil het eigen risico afschaffen. Volgens Fleur Agema van de PVV is het opheffen van het eigen risico namelijk dé sleutel tot preventie. “Een patiënt die niet doorgaat naar de tweede lijn zorgverleners, wordt een duurdere patiënt.” 88% van de kijkers thuis was het eens met de stelling.

Verder zijn alle deelnemende partijen vóór het verlagen van btw op groente en fruit. Alleen de SGP is tegen deze verlaging, omdat dat volgens partijleider Van der Staaij “te veel gedoe oplevert”.

Digitale zorg

In 2040 zullen 9,8 miljoen Nederlanders lijden aan een chronische ziekte, is de voorspelling. Voor deze mensen zijn frequente ziekenhuisbezoeken vaak noodzakelijk, maar dit is intensief en tijdrovend. Meer digitale zorg zou voor veel mensen een goede uitkomst bieden. Hieruit volgt de stelling: ‘patiënten moeten altijd en bij elke zorgverlener de keuze hebben voor digitale zorg’.

Volgens D66 en CDA is digitale zorg noodzakelijk in de toekomst om de zorg betaalbaar te houden. Vera Bergkamp (D66): “We hebben tijdens de coronacrisis gezien hoe belangrijk digitale zorg is. We willen dit behouden voor patiënten. Wel moet er sprake zijn van privacy en keuzevrijheid.”

Er bleken brede bezwaren tegen het verplichten van digitale zorg. Volgens Eva van Esch van de Partij voor de Dieren kan dit leiden tot het verder uithollen van de bescherming van medische gegevens. Tunahan Kuzu (DENK) vreest dat dit in de toekomst als verkapte maatregel voor verdere bezuinigingen gebruikt zal worden.

Overheidsregie

In hoeverre moet de regie van zorg en maatschappelijke ondersteuning bij Den Haag liggen? “Zorgverleners proberen vaak óndanks het systeem goede zorg leveren. Het systeem zet efficiëntie en concurrentie voorop,” aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks). Daarom pleit ze voor een meer overkoepelende regeling door de overheid. Maarten Hijink van de SP stemt hiermee in. “De concurrentie en marktwerking heeft de zorg ingewikkelder, duurder en bureaucratischer gemaakt.” De SP wil een nationaal zorgfonds, dat ervoor moet zorgen dat de concurrentie vermindert en de samenwerking vergroot.

Volgens de VVD is lokale organisatie juist beter, omdat geen enkele zorgvraag hetzelfde is en mensen niet zitten te wachten op een grote stelselwijziging. CDA, ChristenUnie en SGP vinden ook dat het regionale aandeel in de zorgregie groter moet.

Arbeidsmarkt

Ten slotte werd gediscussieerd over de arbeidsmarkt. In Nederland werken nu 1,25 miljoen mensen in de zorg. Met een vergrijzende samenleving zullen er in de komende twintig jaar 700.000 nieuwe zorgprofessionals bij moeten komen. Is de grens van het maximale aantal mensen dat in de zorg kan werken bereikt?

De partijen zijn het met elkaar eens: de zorg is een onaantrekkelijke sector geworden. De druk is hoog, de tekorten groeien en de administratie neemt te veel tijd in beslag. Er is een grens aan de hoeveelheid mensen die in de zorg kan werken. We moeten dus zuinig zijn op de zorgverleners die we hebben.

Hoe kan de zorg leuker gemaakt worden? De PvdA vindt dat de administratieve lasten omlaag moeten. Ellemeet (GroenLinks) meent dat we beter naar onze zorgmedewerkers moeten luisteren. Daarnaast moeten de salarissen omhoog. “Sommige groepen krijgen structureel te weinig betaald. We moeten niet alleen klappen voor de zorgmedewerkers, maar ook echt wat veranderen.”

Winnaar

Met 26% van de stemmers achter zich werd Vera Bergkamp (D66) tot winnaar van het debat benoemd. Direct gevolgd door Corinne Ellemeet van GroenLinks, met slechts enkele stemmen verschil. Volgens een poll is 24% van de kijkers van plan om op D66 te stemmen. Een kwart van de mensen had nog geen besluit genomen.

Het Grote Zorgdebat is terug te kijken via hetgrotezorgdebat.nl.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement