DT News - Netherlands - Zorgverleners vragen aandacht voor gezondheidszorg vluchtelingen

Search Dental Tribune

Zorgverleners vragen aandacht voor gezondheidszorg vluchtelingen

De eerste editie van het EerstelijnsCafé, gehouden in Den Haag.
Marieke Epping

Marieke Epping

di. 5 juli 2016

Bewaar

DEN HAAG – Elkaars taal niet spreken en elkaars cultuur niet kennen. Patiënten die de weg in de Nederlandse zorg niet weten en een zorgstelsel dat niet overal even goed aansluit op de situatie van patiënten. Het is een greep uit de problemen die zorgverleners in de eerste lijn dagelijks tegenkomen als zij met vluchtelingen te maken krijgen. In het EerstelijnsCafé werken zeven belangenorganisaties in de zorg samen om ervaringen uit te wisselen en de medische zorg voor asielzoekers op de kaart te zetten.

Het EerstelijnsCafé wordt georganiseerd door de gezamenlijke belangenorganisaties in de eerstelijn: Actiz, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, LHV en NHG. Volgens Lodi Hennink, voorzitter van deze EerstelijnsPartners, is er vanuit de rijksoverheid, gemeenten en samenleving veel aandacht voor huisvesting en veiligheid, maar veel minder voor goede zorg aan vluchtelingen. Terwijl ook dit een essentieel onderwerp is voor vluchtelingen en hun zorgverleners. “Goede zorg is een basisvoorwaarde voor het kunnen functioneren in Nederland – of je nu uiteindelijk blijft of weer vertrekt.”

Tijdens de eerste ‘café-avond’ vorige week vertelden zes zorgverleners in de eerste lijn over hun ervaringen. Naar schatting hebben ongeveer 50.000 vluchtelingen in 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Veel gemeenten hebben te maken met een verhoogde toestroom van vluchtelingen, die sneller vanuit de opvang in de gemeente komen wonen. Zorgverleners willen deze nieuwkomers de zorg kunnen bieden die zij verdienen. Dat kan nu niet altijd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een tolkentelefoon, tijdgebrek of ingewikkelde regelgeving. Tijdens het café riepen de sprekers nadrukkelijk op tot een ruimere vergoedingsregeling voor de inzet van een tolkentelefoon. Ook werd specifiek aandacht gevraagd voor alleenstaande jonge vluchtelingen die soms tussen wal en schip raken.

GGZ-consulent bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers Gwenda Pelupessy deelde haar verhaal. “Veel vluchtelingen staan bij aankomst in Nederland in de overlevingsmodus. Het kan daardoor een tijdje duren voor hun gezondheidsproblemen aan de oppervlakte komen; bijvoorbeeld pas nadat ze gehuisvest zijn.” Wanneer de vluchteling wat meer zekerheid heeft, komen vaak pas de stress, trauma’s of onderdrukte fysieke problemen naar boven. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden, aldus Pelupessy. “Want juist als je je leven in een nieuw, onbekend land wilt opbouwen, moet je stevig in je schoenen staan.”
(bron: KNMT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement