DT News - Netherlands - Minder tandartsbezoeken door mensen met lage inkomens

Search Dental Tribune

Minder tandartsbezoeken door mensen met lage inkomens

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 12 maart 2019

Bewaar

DEN HAAG – Mensen met een laag inkomen gaan minder vaak naar de tandarts. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, gepubliceerd in de Gezondheidsenquête.

In 2018 bezocht 71% van de mensen in een huishouden met een laag gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen de tandarts. Het gaat hier over het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd met verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Van de mensen met een hoog inkomen bezocht 88% de tandarts. Mensen met lagere inkomens bezoeken ook minder vaak de mondhygiënist. Het bezoek aan de orthodontist verschilt niet per inkomensgroep.

Minderjarigen
De meeste tandartskosten voor minderjarigen worden vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Desondanks gaan 4- tot 18-jarigen uit de laagste inkomensgroep minder vaak naar de tandarts dan hun leeftijdsgenoten uit de hoogste inkomensgroep. Respectievelijk is dit 92% tegen 98%. Opvallend is dat het bezoek aan de orthodontist en mondhygiënist geen verschillen kent, ondanks dat kosten voor orthodontie meestal niet vergoed worden in het basispakket. De mondhygiënist wordt voor minderjarigen daarentegen vaak wel vergoed. In 2018 bracht 36% van de 12-plussers een bezoek aan de mondhygiënist, tegen 28% in 2014.

Vrouwen vaker dan mannen
Uit de enquête bleek ook dat 40- tot 65-jarigen met 42% in de voorafgaande 12 maanden het vaakst een bezoek brachten aan de mondhygiënist. De orthodontist werd het meest bezocht door 8- tot 18-jarigen (36%). Van de kinderen tussen 0 en 4 jaar gaat ‘slechts’ 34% naar de tandarts. Vanaf 4 jaar gaan bijna alle kinderen naar de tandarts. Ook blijkt uit de Gezondheidsenquête dat vrouwen iets vaker de tandarts of mondhygiënist bezoeken dan mannen.
(bron: CBS)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement