Dental Tribune Netherlands - Privacy Policy

Search Dental Tribune

Privacybeleid

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons onderstaande privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant van de website staan in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat de gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat u in de wettelijke kennisgeving hebt opgegeven, als u verdere vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en hulpmiddelen van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw mogelijkheden op dit gebied kunt uitoefenen.

2. Algemene en verplichte informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mail communicatie) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de veiligheid. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Dental Tribune International GmbH
Holbeinstrasse 29
04229 Leipzig

Telefoon: +4934148474302
E-mail: info@dental-tribune.com

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij de regelgevende instanties

IIn geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken, automatisch in een standaard, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze van “http://” naar “https://” verandert en het slotje in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website

Als u een overeenkomst aangaat waarbij u uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso’s) aan ons moet toesturen, hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties die gebruik maken van gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze van “http://” naar “https://” verandert en het slotje in uw browserregel zichtbaar is.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, alsmede over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze wettelijke kennisgeving is vermeld, als u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de wettelijke vereisten van de website zijn gepubliceerd met betrekking tot het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde promotie- en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

Jan Marschner, LL.M. Rechtsanwalt
Gespecialiseerde advocaat voor informaticarecht
Gecertificeerde functionaris voor gegevensbescherming (TÜV)
Markt 9
04109 Leipzig, Deutschland
E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de

4. Gegevensverzameling op onze website cookies

Cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen om onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat hij u over het gebruik van cookies informeert, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) te kunnen gebruiken, worden opgeslagen volgens de bepalingen van Art. 6 paragraaf 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, zullen deze afzonderlijk worden behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “server log files”. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssystemen
  • Verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 (1) (f) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Mocht u ons via het contactformulier vragen stellen, dan verzamelen wij de op het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Daarom zullen wij de gegevens die u invult op het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per artikel. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij zullen de gegevens die u op het contactformulier verstrekt bewaren totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven door deze bepaling onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot de extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals die in het kader van onze website of technische wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mail adres.

Wij zullen de tijdens de registratie verstrekte gegevens alleen verwerken op basis van uw toestemming per artikel. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij zullen de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, blijven opslaan zolang u geregistreerd blijft op onze website. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Opmerkingen achterlaten op deze website

Als u de commentaarfunctie op deze site gebruikt, wordt het tijdstip waarop u het commentaar en uw e-mailadres hebt aangemaakt, opgeslagen, samen met uw commentaar en uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem post.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien we de commentaren op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen voor illegale of lasterlijke inhoud.

Hoe lang worden de opmerkingen opgeslagen?

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. het IP-adres) worden op onze website opgeslagen en blijven op onze website staan tot het moment dat de inhoud van het commentaar volledig is verwijderd of tot het commentaar om wettelijke redenen (laster, etc.) moet worden verwijderd.

Rechtsgrond

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om een rechtsverhouding met ons op te bouwen of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) slechts in de mate die nodig is om u toegang te geven tot onze dienstverlening of om u hiervoor een factuur te kunnen sturen.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden overgedragen bij het aanmelden voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen aan derden door voor zover dit nodig is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die belast zijn met de verwerking van uw betalingen.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

5. Sociale media

Facebook-plugins (Like & Share-Button)

Onze website bevat plugins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze site. Voor een overzicht van de Facebook-plugins, zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Bij een bezoek aan onze website wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Zo kan Facebook van uw IP-adres de informatie ontvangen dat u onze website heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Zo kan Facebook bezoeken aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij als beheerder van deze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden doorgegeven of van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebook-account, logt u dan uit uw Facebook-account uit.

Twitter plugin

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd in onze website en app. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Wanneer u Twitter en de “Retweet”-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie over het privacybeleid van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

Uw privacyvoorkeuren bij Twitter kunnen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings worden gewijzigd.

Instagram plugin

Onze website bevat functies van de Instagram-service. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd in uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina’s te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit betekent dat Instagram bezoeken aan onze pagina’s kan koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze website wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie, zie de Instagram Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Onze pagina’s gebruiken de knoppen van de Tumblrservice. Deze wordt beheerd door Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10e verdieping, New York, NY 10010, USA.

Met deze functies kunt u een bericht of een pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr. Wanneer u een van onze websites bezoekt met behulp van de Tumblr-knop, maakt de browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr met de plugin verzamelt en verzendt. Op basis van onze huidige kennis zijn wij van mening dat het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website worden doorgegeven.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op https://www.tumblr.com/privacy.

LinkedIn plugin

Onze site maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De service wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt benaderd, maakt uw browser een directe verbinding met de LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze webpagina’s hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als je de LinkedIn “Aanbevelen” knop gebruikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, is het mogelijk voor LinkedIn om je bezoek aan onze website te koppelen aan je gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij, als aanbieder van deze pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn zullen worden gebruikt.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met XING-functies wordt bezocht, brengt uw browser een directe verbinding met de XING-servers tot stand. Voor zover ons bekend worden daarbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruiksgedrag niet geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Onze website bevat functies van het Pinterest sociale netwerk, beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Wanneer u een pagina met de Pinterest social plugin bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. De plugin stuurt deze loggegevens naar Pinterest-servers in de Verenigde Staten. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites omvatten, waaronder ook Pinterest-functies, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Pinterest, alsmede uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaringen van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

6. Analytics en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat dit kan betekenen dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden doorgegeven door de browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze service wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website zijn ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Om dit te doen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker al op de website is, of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden niet geadviseerd dat een dergelijke analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG. De beheerder van de website heeft er een legitiem belang bij om zijn site te beschermen tegen onrechtmatig geautomatiseerd kruipen en spam.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, kunt u terecht op de volgende links: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen extra gegevens verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven deze niet door aan derden.

Daarom verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming per artikel. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door middel van de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt en deze gegevens worden gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven onaangetast.

iContact

Wij gebruiken “iContact”, een dienst van iContact LLC, 2121 RDU Center Drive Fourth Floor Morrisville, North Carolina 27560, USA, om onze nieuwsbrief te versturen.

We maken gebruik van het zogenaamde double-op-in proces (DOI). Na inschrijving op onze nieuwsbrief ontvangt u een e-mail waarin u om bevestiging wordt gevraagd. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief bewaren wij uw IP adres en de datum van registratie. Deze opslag dient alleen als bewijs in het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mailadres en zich zonder medeweten van de betrokkene abonneert op de nieuwsbrief.

Bij het openen van een nieuwsbrief wordt een zogenaamde tracking pixel gebruikt. Daarbij worden de volgende gegevens opgeslagen: e-mailadres, nieuwsbrief, openingsdatum en -tijd. De links in onze nieuwsbrieven bevatten tracking informatie die ons in staat stelt om te bepalen welke links voor u van belang zijn als u erop heeft geklikt. De volgende gegevens worden in iContact opgeslagen via de trackinglink: e-mailadres, nieuwsbrief, link, datum en tijd.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven op het door u opgegeven e-mailadres te allen tijde voor de toekomst intrekken.

8. Plugins en gereedschappen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u op YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van de functies van het Vimeo-videoportaal. Deze dienst wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York, New York 10011, USA.

Als u een van onze pagina’s met een Vimeo-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo wanneer u onze website bezoekt of geen Vimeo-account heeft. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS, waar deze wordt opgeslagen.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kunt u met Vimeo uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo account.

Voor meer informatie over hoe u met gebruikersgegevens omgaat, raadpleegt u het Vimeo Privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en om de locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de website te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van de artikelen 2.1 en 3.2 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9. Betalingsdienstaanbieders

Als u toegang wilt krijgen tot de diensten op onze website tegen betaling, moet u tijdens het bestelproces extra bank-, creditcard- of andere betalingsverwerkingsgegevens en uw adres en andere informatie verstrekken. Uiteraard zullen wij alle door u verstrekte informatie behandelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en in het kader van de overeengekomen samenwerking. Betalingsverwerkingsgegevens worden in het kader van de wettelijke bepalingen aan de verwerkers doorgegeven om de betaling te kunnen verwerken. Wij slaan uw creditcardgegevens niet op. De door u verstrekte en voor de betalingsverwerking relevante persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de veiligheids- en gegevensbeschermingsbepalingen van de volgende diensten:

  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg („PayPal“).
  • Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA („Stripe“).

Stripe en PayPal zijn PCI DSS gecertificeerd en voldoen daarom aan de strengste eisen voor een veilige verwerking en opslag van creditcardgegevens.

advertisement
advertisement