DT News - Netherlands - Overmatige mondhygiëne verhoogt mogelijk risico op inflammatoire darmziekten

Search Dental Tribune

Overmatige mondhygiëne verhoogt mogelijk risico op inflammatoire darmziekten

wo. 5 oktober 2016

Bewaar

STOCKHOLM – Verschillende onderzoeken hebben gesuggereerd dat een verminderde blootstelling aan micro-organismen en infecties op jonge leeftijd de oorzaak zijn voor de toename in allergieën en autoimmuunziekten. Om deze zogeheten ‘hygiëne-hypothese’ te testen, hebben Zweedse onderzoekers de relatie tussen mondhygiëne en inflammatoire darmziekten (IBD) zoals colitis ulcerosa en de Ziekte van Crohn onderzocht.

De hygiëne-hypothese stelt dat wanneer een kind op jonge leeftijd te weinig wordt blootgesteld aan infectieuze agentia, symbiotische micro-organismen (zoals de darmflora) en parasieten vanwege de toegenomen hygiënische condities in de Westerse wereld, dit kind een verminderde immuuntolerantie opbouwt en daardoor een hoger risico loopt op het ontwikkelen van een autoimmuunziekte of allergie.

Om dit concept verder te onderzoeken in het licht van de mondhygiëne, hebben onderzoekers van het Karolinska Institutet en het Örebro University Hospital in Zweden een cohortstudie uitgevoerd met de gegevens van ruim twintigduizend personen, die tussen 1973 en 2012 werden gevolgd. In deze groep ontwikkelden 209 personen een vorm van inflammatoire darmziekte (IBD): 142 patiënten hadden de ziekte van Crohn en 67 hadden colitis ulcerosa.

Bij het vergelijken van de mondverzorgingsgegevens van de patiënten met IBD met de gezonde personen in het cohort ontdekten de onderzoekers dat een slechte mondhygiëne gepaard ging met een laag risico op het ontwikkelen van IBD. Dit verband was extra sterk onder patiënten met ernstige mondproblemen. Daarnaast bleek dat het verlies van vijf of zes van de zes elementen die gebruikt werden voor het bepalen van de parodontale status, het risico op IBD substantieel liet dalen. Tandplak die meer dan 33% van het tandoppervlak bedekte was negatief geassocieerd met het hebben van de ziekte van Crohn.

Deze resultaten onderschrijven duidelijk de hygiënehypothese: hoe meer problemen – en micro-organismen – in de mond, hoe lager het risico op IBD. De onderzoekers concluderen dat zeer uitgebreide mondhygiëne een dysbiose in bacteriële kolonisatie veroorzaakt, immuunreacties verstoort en het ontstekingsproces in de darm juist bevordert. Een slechte mondhygiëne zorgt dus voor immuuntolerantie en de onderdrukking van overreactieve ontstekingen, waarmee het risico op IBD daalt. Desalniettemin wijzen de onderzoekers erop dat slechte mondhygiëne niet geadviseerd dient te worden. Hoewel het risico op deze darmaandoeningen erdoor daalt, verhoogt een slechte parodontale status ook het risico op vele andere ernstige aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, Alzheimer en hypertensie.

De studie, getiteld ‘Inverse association between poor oral health and inflammatory bowel diseases’, verscheen in juli in het tijdschrift Clinical Gastroenterology and hepatology.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement