DT News - Netherlands - 2020 – Hét jaar voor het starten van een eigen praktijk

Search Dental Tribune

2020 – Hét jaar voor het starten van een eigen praktijk

(foto: 123RF/luckybusiness)
Alexander Tolmeijer

Alexander Tolmeijer

wo. 22 januari 2020

Bewaar

Veel tandartsen en mondhygiënisten kiezen na hun afstuderen niet direct voor een eigen praktijk. Ook tandartsen die al langer werkzaam zijn, twijfelen vaak of ze de stap nu wel of niet moeten nemen. Daar zijn verschillende redenen voor: ze vinden het een te groot financieel risico, ze willen eerst ervaring opdoen, ze vinden dat ze hun ideeën eerst verder uit moeten werken of het voordeel om een eigen praktijk te starten is te onduidelijk. Ben jij werkzaam als tandarts en denk jij wel eens na over een eigen praktijk? 2020 is hét ideale moment om deze te starten. In dit artikel geven we een aantal redenen waarom het de moeite waard is deze ideeën nu om te zetten in concrete plannen en actie. Natuurlijk kun je met een eigen praktijk keuzes maken over bijvoorbeeld de werkwijze die jij belangrijk vindt. Ook externe factoren spelen een rol. Maar de belangrijkste reden is dat het aantal goede praktijken om over te nemen afneemt.

Veranderende omstandigheden
Er zijn veel goede en gegronde redenen om juist nu te starten, of je in ieder geval te gaan oriënteren op het beginnen van een nieuwe praktijk. Het starten of overnemen van een praktijk wordt in de nabije toekomst veel lastiger. De ketens zijn erg actief in het overnemen van praktijken. Dat heeft niet alleen een prijsopdrijvend effect, maar het betekent vooral dat het aanbod praktijken in jouw gewenste regio in de nabije toekomst vermindert. Het aantal praktijken neemt sowieso duidelijk af. De kleine 1-stoel-praktijken verdwijnen. Deze kunnen soms interessant zijn voor een jonge collega om als start van een nieuwe praktijk te fungeren. De belangrijkste reden om niet te lang meer te wachten, is dus simpelweg het feit dat er nu nog voldoende aanbod is.

Kort contract zzp’er
Hoe positief je ook probeert te kijken naar de toekomst, er is weinig reden om te denken dat je als zzp’er in de toekomst langdurig in een praktijk kan werken. Hoe de beroepsverenigingen ook lobbyen, de criteria die door de overheid worden gesteld zijn voor de tandarts algemeen practicus niet haalbaar. Dat heeft met name betrekking op de duur van het contract. Als je geen differentiatie ambieert, waarbij de relatie met de patiënt wat korter is, dan wil je de patiënten het liefst langer volgen. Dat is met die regelgeving niet mogelijk. Als je dus geen zzp’er kunt blijven, dan is het nu een goed moment om het heft in eigen handen te nemen en een eigen (groeps)praktijk te starten.

Positief economisch klimaat
Ten derde is het huidige politieke en economische klimaat nog goed. Financiering is goed mogelijk, de rente is laag en ook leasen geeft veel ruimte. Politiek lijkt het klimaat bijzonder stabiel om nu met een praktijk te starten. Los van doorlopende kleine aanpassingen in het zorgstelsel, zijn ook daar op korte termijn geen grote wijzigingen te verwachten. Niks is zo veranderlijk als politiek. Des te meer reden om in te stappen nu het klimaat er nog gunstig voor is.

Neem tijd voor het denkproces
Een eigen praktijk starten heeft behoorlijk wat doorlooptijd nodig. Je moet bijvoorbeeld eerst goed nadenken over welke vorm en grootte van de praktijk je voor ogen hebt. Gedurende het denkproces, en wellicht door discussie met collegae of adviseurs, zul je merken dat jouw beeld nog behoorlijk kan veranderen.
Een eigen praktijk starten is ook minder simpel dan vroeger. In de jaren negentig van de vorige eeuw was het nog heel normaal om een praktijk met één stoel en één assistent te starten. De investering en financiering was een stuk eenvoudiger. Tegenwoordig gaan de gedachten sneller uit naar een praktijk met drie of meer stoelen. Dat vraagt om meer visie op de praktijkvoering en onderbouwing voor de financiering. Dit zijn twee redenen om voldoende tijd uit te trekken voor dit proces. Heb je alleen nog maar een idee dat je uiteindelijk voor jezelf wil beginnen, dan is dit een goed moment om dat proces te starten en actie te ondernemen. Wachten tot het laatste moment en dan onder tijdsdruk geen opties meer hebben, is niet wenselijk.

Wanneer wel wachten?
Praktijken zijn vaak op verschillende manieren georganiseerd. Verder kan de visie op hoe je mensen gezond maakt en houdt variëren. Té snel een eigen praktijk starten hoeft daarom helemaal niet. Eerst een aantal jaren goed om je heen kijken en zien hoe diverse praktijken functioneren is best een goed idee. Het geeft je de gelegenheid meer ervaring op te doen, een routine te krijgen in de werkzaamheden en om je talent en inzicht verder te ontwikkelen. Bestsellerauteur Malcom Gladwell suggereert in zijn boek ‘Outliers: Why Some People Succeed and Some Don't’ zelfs dat je daar zo’n 10.000 uur voor nodig hebt. Heb je het gevoel dat je nog in deze fase zit, dan is er niks mis mee om te wachten.

Heb jij inmiddels wel een duidelijk idee van hoe jouw eigen praktijk eruit zou moeten zien? Dan is 2020 hét moment aan de slag te gaan met jouw plannen. Er zijn trajecten die je hier stap voor stap bij ondersteunen. Dentiva begeleidt tandartsen die een eigen praktijk willen starten in kleine MasterMind-groepen. Tijdens zo’n traject volg je cursusavonden en ontvang je doorlopende support om erachter te komen wat voor praktijk bij jou past en om deze op te starten. Meer informatie hierover vind je op www.dentiva.nl/mastermind.

In een volgende uitgave van Dental Tribune lees je meer over de overwegingen om samen of alleen een eigen praktijk te starten.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement