Dental Tribune Netherlands
News
AG.Live CON belicht de belangrijkste trends binnen de transformatie van de tandheelkun-debranche

May 10, 2021 | Advertorial

De digitalisering binnen de tandheelkundebranche is niet te stoppen. Het is de voorbode van verandering en biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden. Het feit dat veel tandtechnici en tandartsen de kansen met beide handen willen aangrijpen, blijkt wel uit het grote aantal deelnemers aan AG.Live CON op 20 tot 24 april. 38 internationale sprekers presenteerden tijdens een tal van live-presentaties en discussies de blauwdrukken voor een nieuwe dimensie van de tandheelkundebranche.

KNMT-stappenplan voor mondzorg bij dreumesen

May 6, 2021 | News

Consultatiebureaus gaan binnenkort adviseren om vanaf het doorbreken van het eerste tandje naar de mondzorgpraktijk te gaan. De KNMT heeft een stappenplan opgesteld om mondzorgverleners op weg te helpen met hoe je de mondzorg voor jonge kinderen organiseert in de praktijk.

advertisement
Posters ‘Een gezond gebit is kinderspel!’

May 6, 2021 | News

UTRECHT – Vorige week verschenen posters en visuals van de KNMT in het Engels, Turks en Arabisch met zes tips om de tanden en kiezen van kinderen gezond te houden. De Arabische versie bleek een fout te bevatten, dus er is nu een gecorrigeerde versie verschenen van deze poster. De posters zijn onderdeel van de campagne ‘Een gezond gebit is kinderspel!’

Column Reinier van de Vrie: Waarom wachten?

May 6, 2021 | News

Ik houd niet van wachten. Daar ga ik maar van wiebelen, zuchten, nadenken en piekeren. Maar het ergste vind ik misschien nog wel dat ik niet meer de macht over mijn tijd heb. Die wordt dan beheerst door iemand anders. Wie niet wacht heeft de macht.

DHIN-vrijwilliger Wolter Klijn Velderman koninklijk onderscheiden

May 5, 2021 | News

NIEUWEGEIN – Op maandag 26 april ontving Wolter Klijn Velderman een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange werk aan de bevordering van de tandheelkunde in lage inkomenslanden.

advertisement
Indicatie narcose bij kinderen te vaak ongegrond

May 4, 2021 | News

De Belgische kindertandarts Thierry Boulanger paste dertig jaar lang regelmatig narcose toe bij kinderen, tot hij in aanraking kwam met niet-restauratieve caviteitsbehandeling (NRCT). Narcose is hierdoor vaak overbodig. In vijf verschillende casussen laat hij zien hoe je met prioritering van causale therapie de focus verlegt van reparatie naar gebitsgezondheid en wat dat oplevert voor kinderen, ouders én hemzelf als tandarts.

“Samen hebben we het hele mondzorgteam veel te bieden”

May 4, 2021 | News

Uitgeverij Prelum en Edin Dental Academy gaan samenwerken in het aanbieden van nascholing voor de mondzorg. Zij lanceren een aanbod voor het hele mondzorgteam, waaronder trainingen op locatie, e-learning, papieren naslagwerken en nieuwsbladen. Welke visie hebben deze twee samenwerkende aanbieders op nascholing? En wat gaat deze samenwerking voor u betekenen? Anne-Peter van Riet, algemeen directeur van Edin Dental Academy, en Ben Adriaanse, uitgever mondzorg bij Prelum, beantwoorden hier die vragen.

Kinderen met immuundeficiënties hebben meer kans op het ontwikkelen van parodontitis

May 3, 2021 | News

LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK – Primaire immunodeficiëntie (PID) wordt gekenmerkt door een ontbrekend of slecht functionerend deel van het immuunsysteem van het lichaam. De aandoening remt het vermogen van het lichaam om alle soorten infecties te bestrijden. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met PID vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van gingivitis dan systemisch gezonde kinderen. Dat komt omdat ze geen natuurlijke afweer hebben tegen de orale microbiotica die parodontitis veroorzaken.

advertisement
Column Erik Ranzijn: Marcelp

May 3, 2021 | News

Ik woon op een van de Westelijke Eilanden in Amsterdam. Dit zijn kunstmatige eilanden die in de zeventiende eeuw zijn aangelegd in een hoekje van het IJ. Daarom reken ik de spelling IJlanden ook goed. Aan de noordzijde ligt een schiereiland dat ooit deel uitmaakte van de verdedigingswerken van de stad: het Stenen Hoofd. Omdat we niet meer verdedigd hoeven te worden is dit een kale vlakte geworden waar honden en hun eigenaren elkaar ontmoeten.

Nieuwe klinische praktijkrichtlijn xerostomie en hyposialie

April 28, 2021 | News

UTRECHT – Op 9 april publiceerde het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) de nieuwe klinische praktijklijn ‘Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie’. Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandartsen, tandarts-specialisten en mondhygiënisten en kan ook handig zijn voor andere zorgverleners.

Onderzoek impact corona verrast NVM-mondhygiënisten onaangenaam

April 28, 2021 | News

In april werd het onderzoek Impact van het coronavirus op de praktijkvoering van de Nederlandse mondzorg in het NTVT gepubliceerd. 433 tandartsen en mondhygiënisten vulden hiervoor een vragenlijst in. NVM-mondhygiënisten is onaangenaam verrast door de uitkomsten van het onderzoek, waarin wordt vastgesteld dat het opvolgen van de Leidraad Mondzorg Corona door mondhygiënisten wat minder vaak voorkomt.

“Sensitiviteit en rust vanuit behandelaar vereist”

April 28, 2021 | Interviews | News

De afgelopen vijftien jaar kreeg GZ-psycholoog en orthopedagoog Henk Algra de kans om zich te verdiepen in de mondzorg voor ‘bijzondere patiënten’, waaronder mensen met een verstandelijke beperking. Honderden patiëntbehandelingen heeft hij geobserveerd en begeleid, waarmee hij uitgroeide tot een Nederlandse expert in de gedragskundige begeleiding van bijzondere patiënten. Onlangs schreef hij een casusboek over zijn observaties, getiteld Van puzzel naar maatwerk: omgaan met bijzondere patiënten in de mondzorg. Hoe creëer je een veilige stoel voor de bijzondere patiënt? Hoe maak je de bijzondere patiënt bewust van preventie? En hoe leg je dentale termen uit met beperkte verbale communicatie? Dental Tribune sprak hierover met Henk Algra.

advertisement
Root to Crown Webinars & Workshops

April 26, 2021 | Advertorial

We starten op 28 mei 2021 met drie webinars (NIEUW!) en vanaf september ontmoeten wij u graag weer live tijdens één van de zes workshops.

De effectiviteit van spoelen met waterstofperoxide

April 26, 2021 | Advertorial

Er is veel gepubliceerd over de effectiviteit van spoelen met waterstofperoxide (H2O2) tegen de verspreiding van het Coronavirus. Maar wat maakt dit pre-procedureel spoelen met waterstofperoxide nou effectief?

Alternatieve theorie over ontstaan kiespijn

April 20, 2021 | News

MIDDELBURG – Een nieuwe ontdekking van de Duitse elektrofysioloog Katharina Zimmermann wijst erop dat kiespijn heel anders blijkt te ontstaan dan altijd is gedacht. Zimmermann zocht verder vanuit het gegeven dat ontstoken tanden extreem gevoelig zijn voor kou. Een speciaal type cellen in kiezen en tanden, odontoblasten genaamd, blijkt beschadigingen aan of bedreigingen van het gebit goed op te kunnen sporen. Het onderzoek verscheen recent in Science Advances en het NRC publiceerde er begin april over.

“Zonder voortanden is het lastig solliciteren”

April 20, 2021 | News

DEN HAAG – Bijna twintig jaar geleden gaf Jetta Klijnsma, destijds de Haagse wethouder van volksgezondheid, de GGD de opdracht voor het vestigen van een tandartsspreekuur voor dak- en thuislozen. Den Haag was toen de eerste stad van Nederland met een mondspreekuur voor daklozen en Frans Nugteren (70) was de eerste tandarts betrokken bij de tandartspraktijk voor Haagse dak- en thuislozen.

“Gebitsslijtage is de derde aanval op het gebit”

April 20, 2021 | Interviews | News

De patiënt heeft vaak weinig last van gebitsslijtage en de oorzaken zijn moeilijk te stoppen. Toch is het volgens tandarts Peter Wetselaar zaak om gebitsslijtage tijdig te diagnosticeren en de eventuele start van restauratieve behandelingen zo lang mogelijk verantwoord uit te stellen. Zowel Wetselaar als Frank Lobbezoo geeft nascholing over dit onderwerp aan tandartsen en mondhygiënisten. Nu komen ze specifiek voor mondhygiënisten met het AccreDidactprogramma Diagnostiek van gebitsslijtage. Met Wetselaar sprak Dental Tribune over dit nascholingsprogramma en gebitsslijtage in het algemeen.

Voorkom recappen, verhoog de veiligheid

April 19, 2021 | Advertorial

“Recappen vinden we zeker niet ideaal, maar de alternatieven en hulpmiddelen die we tot nu toe hebben geprobeerd zijn niet betrouwbaar of werken niet in onze praktijk”.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International