DT News - Netherlands - ANT waarschuwt tandartsen voor uitvraag door NZa

Search Dental Tribune

ANT waarschuwt tandartsen voor uitvraag door NZa

Marieke Epping

Marieke Epping

wo. 2 maart 2016

Bewaar

HEEMSTEDE – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodigt momenteel individuele tandartsen uit voor een gesprek over de vraag hoe men in het veld tegen de prestatielijst aankijkt. Tandartsorganisatie ANT waarschuwt tandartsen hier niet of zeer voorzichtig op in te gaan, omdat niet duidelijk is waar de gesprekken voor dienen en hoe de resultaten worden vastgelegd.

De ANT is niet betrokken bij deze actie van de zorgautoriteit, maar ontving van een aantal leden vragen over de uitnodiging en is niet gerust over de gang van zaken. In de uitnodiging voor een vraaggesprek, die de ANT heeft kunnen inzien, geeft de NZa aan in de komende periode te willen inventariseren “welke knelpunten enerzijds en voordelen anderzijds door zorgaanbieders worden ervaren bij de huidige prestatielijst en/of welke toekomst zij zien voor de beleids- en prestatiestructuur in de mondzorg.” De gesprekken moeten de toezichthouder helpen bij “de vorming van het (toekomstig) beleid, om een antwoord te krijgen op de vraag of en eventueel welke aanpassingen aan de prestatielijst nodig zijn.”

Op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand, zo laat de ANT in een persbericht weten, maar het is niet duidelijk wat er met de resultaten van deze steekproef gebeurt. Iets wat in het verleden nooit in het voordeel van de beroepsgroep heeft gewerkt, zo meent de organisatie. Bovendien is er niets vastgelegd over de verslaglegging van de gesprekken, waardoor niet duidelijk is op hoe de NZa de uitkomsten zal interpreteren. De ANT vindt deze wijze van onderzoek niet het geschikte middel voor het trekken van conclusies over het toekomstig tarievenbeleid dat een hele beroepsgroep aangaat. In een bericht naar haar leden verzoekt de ANT hen dan ook ‘op hun hoede’ te zijn.
(bron: ANT)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement