NZa waarschuwt voor verkeerd declareren onzichtbare beugels

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

I agree(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/1989_s)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

Wed. 12. January 2022

save

UTRECHT – Orthodontisten en tandartsen die onzichtbare beugels van onder meer Invisalign plaatsen, declareren deze niet altijd op de juiste wijze. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), uitgevoerd in 2020 en 2021. Vier verschillende mondzorgpraktijken zijn hierop aangesproken en hebben hun foutieve nota’s, waardoor patiënten soms te veel hebben betaald, inmiddels gecorrigeerd.

Een veelgemaakte fout bij het declareren van categorie 7-beugels is het los in rekening brengen van de eerste retentiebeugel, terwijl deze al verwerkt zit in het tarief voor het verwijderen van de beugel. Ook bij de declaratie van het plaatsen van de beugel gaat het nog wel eens mis: er worden dan onterecht tandheelkundige prestaties in rekening gebracht.

Op het gebied van het in rekening brengen van materiaal- en techniekkosten verdient het gebruik van code V91 extra aandacht. De NZa signaleerde dat deze soms onrechtmatig wordt gebruikt voor het vastzetten van onzichtbare beugels met attachments.

De gewaarschuwde orthodontisten en praktijken hebben hun nota's aangepast. Dat betekent ook dat patiënten die te veel hebben betaald, daarvoor gecompenseerd zullen worden. De NZa zal er bovendien op toe blijven zien dat deze onzichtbare beugels vanaf nu op de juiste wijze worden gedeclareerd.

(bron: NZa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *