DT News - Netherlands - “NZa zet tandarts weg als graaier”

Search Dental Tribune

“NZa zet tandarts weg als graaier”

Marieke Epping

Marieke Epping

do. 30 juni 2016

Bewaar

UTRECHT – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept patiënten op “de tandartsrekening goed te controleren,” omdat tandartsen mogelijk kortingen op inkoopprijzen niet zouden doorberekenen aan patiënten. De zorgautoriteit start een onderzoek naar aanleiding van enkele “signalen” in deze richting. Tandartsorganisatie ANT ageert tegen deze nieuwe “imagoschade” voor de beroepsgroep.

In een persbericht dat vorige week naar landelijke media werd gestuurd, zegt de NZa signalen te hebben ontvangen dat tandartsen hun patiënten soms te hoge materiaal- en techniekkosten in rekening brengen. Door nationale maar ook internationale constructies met bijvoorbeeld 'papieren' tussen-BV's of inkoopcombinaties steken deze mondzorgaanbieders (bulk)kortingen in eigen zak, aldus de NZa. Een andere methode, zo stelt de toezichthouder, is het via soortgelijke constructies verhogen van de prijs van ingekochte bruggen en kronen zonder dat daar reële kosten tegenover staan. “De consument is daarvan de dupe: die loopt de inkoopkorting mis en betaalt te veel.”

De NZa wil mondzorgaanbieders erop wijzen dat zij gebonden zijn aan de één-op-één-regel, die inhoudt dat zij techniek en materialen tegen de inkoopprijs bij de patiënt in rekening moeten brengen. In een nieuw gepubliceerde factsheet wordt dit aan patiënten nogmaals uitgelegd. Ook raadt de NZa patiënten aan hun tandarts om de inkoopfactuur van gebruikte technieken te vragen, zodat zij deze kunnen vergelijken met het bij hen in rekening gebrachte bedrag. Patiënten die een ‘mogelijke misstand’ constateren, worden opgeroepen dit bij de zorgautoriteit te melden.

De ANT is not amused door het door de NZa verspreide bericht. In een reactie stelt de vereniging dat het inderdaad de taak van de zorgautoriteit is om te controleren op naleving van de regels, en op te treden indien er aanwijzingen zijn dat deze niet worden nageleefd. Maar de regelgeving op dit gebied is allerminst consistent: zodra de tandartsenpraktijk eigendom van een of meerdere investeerders is (private equity) of als bedrijf c.q. investeringsobject kan worden aangemerkt, kan de één-op-één-beleidsregel tot geheel andere uitkomsten leiden. Zo kunnen bijvoorbeeld tandtechnische laboratoria tandartspraktijken kopen, waarna de tandtechnicus/producent zelf de prijs voor de techniekkosten kan bepalen. Andersom zou dit ook voor de tandarts moeten gelden, maar dat is niet het geval. Hierdoor wordt volgens de ANT “met twee maten gemeten.” Ook zorgt de beleidsregel voor een omslachtige verhoging van de administratieve last voor de tandarts.

Het grootste bezwaar maakt de ANT tegen de berichtgeving over deze problematiek. “Berichtgeving door middel van een persbericht richting de nationale media waarbij de patiënt/consument opgeroepen wordt de tandartsrekening goed te controleren schaadt het imago van onze beroepsgroep,” stelt de tandartsorganisatie. De NZa baseert de oproep op een onbekend aantal signalen. Volgens de ANT “wordt de tandarts (wederom) weggezet als een potentiële graaier die er niet voor terugschrikt dubieus te declareren.”

De NZa heeft niet op het commentaar van de ANT gereageerd. Het volledige persbericht van de NZa, plus de factsheet voor patiënten is hier te lezen: https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-start-onderzoek-naar-materiaal-en-techniekkosten-mondzorg/.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement