DT News - Netherlands - Tandartsen Onder Eén Dak: tussen solopraktijk en grote keten

Search Dental Tribune

Tandartsen Onder Eén Dak: tussen solopraktijk en grote keten

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

di. 4 juni 2024

Bewaar

In Noord-Holland Noord zitten vier locaties van TOED, ofwel ‘Tandartsen Onder Eén Dak’. Een regionale samenwerking tussen meerdere tandartspraktijken, waar algemeen tandartsen samen met gedifferentieerde tandartsen op één locatie werken. Wat voor concept is TOED en hoe onderscheidt het zich van een grote ketenpraktijk? We vroegen het aan Marco Pachón y Steur, oprichter van en eigenaar van TOED.

Hoe kwam je op het idee om TOED op te richten?

Toen ik in 1999 afstudeerde was het heel normaal om een solopraktijk op te richten, dus dat deed ik, maar het bleek niet bij mij te passen. Bij toeval belandde ik daarna bij de keten Orthocenter. Daar zag ik dat mensen vanuit het vak een groter concept neerzetten door praktijken aan elkaar te rijgen. Door onder andere een groot team en intercollegiaal overleg heb ik daar een enorm leuke tijd gehad. Ik vond het ook leuk om gedurende de week te wisselen van werklocatie.

Het aan elkaar koppelen van praktijken door mensen uit het vak bracht me op het idee om tandartspraktijken en orthodontiepraktijken regionaal aan elkaar te koppelen. Toen Orthocenter een groot aandeelhouder kreeg buiten het vakgebied, vond er een verschuiving plaats op het gebied van aansturen en organiseren. Het werd hierna steeds lastiger om je eigen visie vanuit praktijkkennis te implementeren. Ik ben er toen uitgestapt en ben mijn eigen concept gestart.

Dus TOED is vooral een regionaal concept?

Ja, we willen in Noord-Holland Noord alles kunnen bieden, van algemene tandheelkunde tot de meest specialistische differentiaties. Mijn doel is dat patiënten alles binnen een half uur kunnen bereiken. Binnen onze regio zitten vier TOED-praktijken in Heerhugowaard, Alkmaar, Obdam en Hoorn. Dit zijn dus tandartspraktijken met differentiaties in huis. Daarnaast hebben we een aantal verwijspraktijken in de regio voor orthodontie (BraceTime) en implantologie, parodontologie, endodontologie en kaakchirurgie. Die vallen allemaal onder onze groep ‘Mondzorgtotaal’, die nu uit tien praktijken bestaat.

De mondzorggroep biedt ook voordelen voor tandartsen. Sommige tandartsen die ik in dienst heb werken in een TOED, maar willen bijvoorbeeld één dag in de week in een verwijspraktijk werken. Tachtig procent van de behandelingen is mogelijk in een TOED, maar voor het stukje dat net iets te specialistisch is, kunnen patiënten in een verwijspraktijk terecht. Daar kunnen tandartsen hun specialistische kennis opdoen, bijvoorbeeld degenen die in opleiding zijn tot implantoloog.

Wat is het belangrijkste verschil tussen deze vorm van praktijkorganisatie en een grote keten?

Er ontstaat een trend dat mensen die niet uit de tandheelkunde afkomstig zijn de lakens uitdelen. Ik wilde de voordelen van een keten en grotere praktijkorganisatie, maar ook laten zien dat ondernemende tandartsen vanuit het vakgebied ook prima in staat zijn om dit  te besturen.

Wij zitten een beetje tussen de solisten en grote praktijkorganisaties in. Er zijn tandartsen die bij ons medeaandeelhouder worden, omdat ze het gevoel van hun eigen praktijk willen hebben en tegelijk bij een grotere organisatie willen horen. Dit hoeft dan niet direct een keten te zijn. Mijn ervaring is dat ketens graag een landelijke dekking willen creëren, omdat dat beter is voor hun verkoopstrategie. Maar de onderlinge steun van die praktijken is vaak beperkt. Ze hebben niks met elkaar te maken en benutten bijvoorbeeld geen uitwisseling van personeel. Het zijn letterlijk eilandjes en dat proberen wij met TOED en BraceTime te voorkomen.

Hoe is TOED de afgelopen jaren gegroeid? 

We zijn al ruim twintig jaar bezig, maar in het begin sloten praktijken zich aan zonder dat ik dit kenbaar maakte. Heel lang bestond de groep uit zeven praktijken, zonder dat duidelijk was dat deze bij elkaar hoorden. Ik was bezorgd dat als ik dit naar buiten zou brengen ik direct als keten zou worden gezien, terwijl ik iets anders probeerde te doen. Sinds 2017 zijn we officieel een groep en treden steeds meer tandartsen toe. Twee jaar geleden hebben we pas de naam TOED eraan gegeven en hebben we de orthodontiepraktijken BraceTime genoemd.

Inmiddels zijn ook de kaakchirurgen van Noord-Holland Noord onderdeel van onze groep en hebben we een eigen laboratorium. In Hoorn hebben we recent gezamenlijk de Missiehuis Kliniek opgezet in een oud kloostergebouw. Dat is 2000 vierkante meter mondgezondheidscentrum waar we alleen op verwijzing werken. We hebben daar nu ook een opleidingscentrum van Dental Best Practice, dat leergangen, opleidingen, cursussen en evenementen verzorgt voor het hele team. Dus dat biedt doorgroeimogelijkheden voor personeel.

Als je bezig bent met een leuk concept, kom je mensen tegen die enthousiast worden en iets willen toevoegen. Waar het dan ophoudt, weet ik niet, maar samen staan we steeds sterker. We hebben nu bijvoorbeeld twee jonge tandartsen die heel creatief zijn met CEREC-kronen, die in de praktijk gemaakt worden. Als andere praktijken binnen de groep daar ook iets mee willen, kunnen we het eventueel uitrollen over de rest van de groep.

Zouden tandartsen in Twente ook een TOED kunnen opzetten of is het een beschermd concept?

Als iemand het regionaal wil uitrollen, zou ik dat een compliment vinden. Ik zie ook al vergelijkbare initiatieven ontstaan. Het is niet mijn ambitie om dit landelijk uit te rollen, maar ik zou er zeker in kunnen ondersteunen. Laatst kreeg ik twee aanvragen uit Amsterdam en was het verleidelijk om TOED inderdaad verder uit te bouwen. Maar het zou veel logischer zijn wanneer deze praktijken onderdeel zouden worden van dit concept in hun eigen regio. Zoiets zou dan wel een aparte cel kunnen zijn van een overkoepelende organisatie.

Is TOED een goede ontwikkeling om de toegankelijkheid van de mondzorg te waarborgen?

Ja, ik geloof heel erg in dit model. Door het ontbreken van een verkoop- of exit-strategie hebben wij een lange termijnfilosofie, waardoor je minder druk op het ondernemen ervaart. Het past in deze tijd van verschuiving van solisten naar groepspraktijken en de wens om door te ontwikkelen.

We leiden ondernemende tandartsen op voor de toekomst, gesteund door tandartsen die geen eigen praktijk willen. Omdat we voor beide doelgroepen mogelijkheden hebben tot ontwikkeling en doorgroei binnen onze organisatie hebben we een sterke binding met de tandartsen. Sommigen willen uiteindelijk toch ondernemen en op eigen benen staan, maar kunnen wel onderdeel blijven van de groep. Bovendien hebben we binnen ons concept ook veel mogelijkheden voor assistenten en mondhygiënisten, waardoor we tot op heden geen personeelsproblematiek hebben.

Het klinkt als een uniek concept, dat veel mensen nog niet kennen.

Ik vind het vooral leuk als mensen horen over een ander systeem van praktijkorganisatie. Het is een uniek model dat goed uitpakt. Mijn vrouw zegt altijd: jij rijgt kralen aan elkaar, maar elke kraal heeft een andere kleur. Je moet je in Heerhugowaard heel anders etaleren dan in Alkmaar en als praktijk die lokale kruideniersuitstraling behouden.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement