DT News - Netherlands - Meer vergrijzing onder tandartsen dan onder mondhygiënisten

Search Dental Tribune

Meer vergrijzing onder tandartsen dan onder mondhygiënisten

Volgens het Nivel-onderzoek is vergrijzing een van de redenen voor het verschil in groei tussen het aantal tandartsen en mondhygiënisten. (foto: Shutterstock)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 25 februari 2020

Bewaar

UTRECHT - Zo’n 9600 tandartsen waren in 2019 werkzaam in Nederland. Bij gelijkblijvende instroom zal dat aantal de komende twintig jaar ongeveer gelijk blijven. Het aantal werkzame mondhygiënisten zal in deze periode stijgen van bijna 3600 naar bijna 5900. Die cijfers komen uit onderzoek van het Nivel, onafhankelijk kennisinstituut voor de zorg.

Het Nivel deed het onderzoek op verzoek van het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS adviseert en sinds 2000 ramingen uitbrengt voor de gewenste instroom in medische vervolgopleidingen.

Volgens het Nivel-onderzoek is vergrijzing een van de redenen voor het verschil in groei tussen het aantal tandartsen en mondhygiënisten. Onder tandartsen is een groter aantal 50-plussers werkzaam (43% in 2019) dan onder mondhygiënisten (20% in 2019). Dat zorgt voor een grotere uitstroom. Maar ook de opleidingsinstroom speelt een rol: 275 tegenover 306 (in 2018).

Wel is onder tandartsen het zogeheten ‘extern rendement’ hoger, te weten het aandeel tandartsen dat na hun opleiding in het beroep werkzaam blijft: 97% (na één jaar gemeten) tegenover 79% van de mondhygiënisten. Dat verschil is waarschijnlijker verklaarbaar doordat mondhygiënisten vaker een vervolgopleiding volgen. Het verschil wordt ook kleiner bij metingen langer na het afstuderen.

De instroom van buitenlandse tandartsen heeft geen substantiële invloed op de verwachte capaciteitsaantallen. Hun aantal (100 in 2018) neemt de laatste jaren af; bovendien blijft slechts 40% van hen langdurig actief in Nederland.

Het Nivel zette voor het onderzoek een enquête uit onder mondhygiënisten (respons 28%) en hield een steekproef onder tandartsen (respons 32%).

(bron: Nivel)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement