DT News - Netherlands - Aandeel buitenlandse tandartsen in Nederland aanzienlijk

Search Dental Tribune

Aandeel buitenlandse tandartsen in Nederland aanzienlijk

Jan Franke

Jan Franke

wo. 20 juli 2011

Bewaar

AMSTERDAM - Bijna de helft van de tandartsen die in Nederland aan de slag gaan, is van buitenlandse komaf. Volgens voorspellingen van het Capaciteitsorgaan, dat advies uitbrengt aan het ministerie van VWS, zet deze trend de komende jaren door. Op dit moment is ongeveer 12% van de op dit moment in Nederland geregistreerde tandartsen van buitenlandse komaf. Niet duidelijk is hoeveel van hen daadwerkelijk het beroep uitoefenen.

Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 400 tandartsen bij. Ruim 200 van hen hebben de Nederlandse nationaliteit, 90 de Duitse en ongeveer 45 de Belgische. Het resterende deel komt uit andere landen.

In België zorgt de uittocht naar Nederland voor problemen, vooral in de grensprovincies Limburg en De Kempen. Daar dreigt een tandartsentekort en groeien de wachtlijsten. In Nederland komen de extra tandartsen juist goed van pas. (www.BrabantsNieuwsblad.nl)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement