Taaltoets verplicht voor buitenlandse tandartsen

Search Dental Tribune

Taaltoets verplicht voor buitenlandse tandartsen

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Marieke Epping

By Marieke Epping

wo. 4 november 2015

save

DEN HAAG – Buitenlandse tandartsen moeten voordat zij worden ingeschreven in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid overleggen. Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de juiste diagnose te kunnen stellen en samen met de patiënt te beslissen over de beste behandelopties is goede kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk, stelt Schippers in de Kamerbrief. “Ook in de communicatie met collega’s en andere zorgverleners kan goede taalbeheersing letterlijk van levensbelang zijn.” Volgens de minister kan onvoldoende vertrouwd worden op de naleving van een dergelijke taaleis door werkgevers, zorgverzekeraars of de eigen verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaren. Juist het BIG-register is als wettelijk kwaliteitsregister geschikt om deze controle vooraf in te voeren.

Tot nu toe was het vanwege het vrije verkeer van personen en diensten niet mogelijk de taalbeheersing van zorgverleners uit andere EU-landen te toetsen. Schippers wil nu het Registratiebeleid Wet BIG aanpassen om een minimumbeheersing van het Nederlands te kunnen verplichten voor registratie. Dit gaat gelden voor alle ‘artikel 3’-zorgverleners in het BIG-register. Voor de paramedische beroepen (‘artikel 34’-zorgverleners) of voor zorgverleners die slechts tijdelijk of incidenteel in Nederland zijn, bijvoorbeeld om hun expertise te delen. Deze groep werd en wordt niet in het BIG-register opgenomen.

Het besluit van Schippers is ingegeven na onderzoek en adviezen van beroepsorganisaties van verschillende zorgverleners. Die gaven aan zich zorgen te maken over de sterk toenemende toestroom van (mond)zorgverleners uit het buitenland. Tandartsorganisatie KNMT zegt tevreden te zijn met de toezegging van de minister, waarvoor de vereniging, net als de ANT, al langer ijverde. Deze tandartsverenigingen gaven destijds als motivatie dat met de taaltoets niet alleen de beheersing van de taal, maar ook de motivatie, toewijding en daadwerkelijke wens om in Nederland te werken worden getoetst. De KNMT wil zich nu inzetten voor een goed minimaal te toetsen niveau en een goede manier van toetsen.
(bron: KNMT/VWS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement