Alveolaire Ridge Preservation

Search Dental Tribune

Alveolaire Ridge Preservation

Dent-Med Materials

Dent-Med Materials

do. 3 december 2015

Bewaar

Het gebruik van Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Mucograft® Seal tijdens de behandeling van intacte extractiesockets leidt tot optimale resultaten voor hard en zacht weefsel. De lage resorptiesnelheid van de Geistlich Bio-Oss® granules garandeert het behoud van botvolume.1 Volumebehoud en de veiligheid vormen een tweetal redenen waarom het best gedocumenteerde (gedeprotiniseerde) botsubstituut wereldwijd het meest wordt toegepast.

Als gelijkwaardig alternatief voor het granulaat kan Geistlich Bio-Oss® Collagen worden gebruikt. Dit bevat hetzelfde biomateriaal met een toevoeging van 10% gepurificeerd porcinecollageen, wat eenvoudig modelleren en toepassen mogelijk maakt.2–4 Gecombineerd gebruik met de ronde 8 mm Geistlich Mucograft® Seal, een 3D-collageenmatrix speciaal ontwikkeld voor soft-tissue-regeneratie, is zeer effectief in het verkrijgen van een snelle heling van het zachte weefsel.5

Oogst GEEN soft tissue graft uit het palatum, maar OPTIMALISEER het resultaat!
De collageenmatrix Geistlich Mucograft® Seal is door Geistlich Pharma AG speciaal ontwikkeld vanwege de hoge eisen bij alveolaire ridge preservation: de matrix beschermt de botaugmentatie en ondersteunt de regeneratie van zachte weefsels. Tevens verzorgt de Mucograft® Seal een ideale integratie met de omliggende weefsels.8 Geistlich Mucograft® Seal maakt minimaal invasief werken mogelijk: het bespaart de patiënt pijn en bespaart de operatietijd die anders nodig zou zijn om de autologe graft te oogsten.

Waarom preserveren? Het klinische bewijs is duidelijk
Recente systematische reviews bevestigen dat het preserveren van de alveolaire ridge een effectieve manier is om het verlies van botvolume in de socket te beperken.9-15

Preserveren van de alveolaire ridge met Geistlich biomaterialen:
- beperkt het verlies van botvolume en optimaliseert harde en zachte weefsels voor vervolgbehandeling.16
- verbetert de esthetische resultaten van de alveolaire ridge bij brugrestauraties.13

Referenties:
1 Mordenfeld A, et al. Clin Oral Implants Res. 2010 Sep;21(9):961-70.
2 Jung RE, et al. J Clin Periodontol. 2013 Jan;40(1):90-8.
3 Cardaropoli D, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Aug;32(4):421-30.
4 Cardaropoli D, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014 Mar-Apr;34(2):211-7.
5 Thoma DS, et al. J Clin Periodontol. 2012 Feb;39(2):157-65.
6 McGuire M. & Scheyer ET. J Periodontol. 2014 Oct;85(10):1333-41.
7 Urban IA, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 May-Jun;35(3):345-53.
8 Nevins M, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011 Jul-Aug;31(4):367-73.
9 Avila-Ortiz G, et al. J Dent Res. 2014;93(10):950-958.
10 Morjaria KR, et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16(1):1-20.
11 Horváth A, et al. Clin Oral Investig. 2013;17(2):341-363.
12 Vittorini Orgeas G, et al. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(4):1049-1061.
13 Vignoletti F, et al. Clin Oral Implants Res. 2012;23 Suppl 5:22-38.
14 Weng D, et al. Eur J Oral Implantol. 2011;4 Suppl:59-66.
15 Ackermann KL. Int J Periodontics Restorative Dent. 2009;29(5):489-497.
16 Schlee M & Esposito M. Eur J Oral Implantol. 2009;2(3):209-217.

Preserveren van de alveolaire ridge voor toekomstige implantaatplaatsing

Casus 1: prof. dr. Carlo Maiorana, Milaan, Italië

Doelstelling:
- Behoud van de contouren van de ridge op minimaal invasieve wijze.
- Late implantaatplaatsing.

Materiaalgebruik:
Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Mucograft® Seal.

Conclusie:
- Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Mucograft® Seal maken een ‘flapless’ en effectieve ridge preservation mogelijk.
- De harde en zachte weefsels zijn zes maanden na de ridge-preservation-procedure geoptimaliseerd voor implantaatplaatsing. 

Ridge preservation bij implantaatgedragen brugconstructie

Casus 2: dr. Jeffrey Ganeles, Boca Raton, VS

Doelstelling:
- Behoud van de alveolaire contouren, een combinatie van hard en zacht weefsel onder de pontic.

Materiaalgebruik:
Geistlich Bio-Oss® en Geistlich Mucograft® Seal.

Conclusie:
- Geistlich Mucograft® Seal voorkomt het migreren van botpartikels uit de socket voordat deze zijn
geïncorporeerd in het genezende weefsel.
- De alveolaire contouren zijn grotendeels behouden dankzij Geistlich Mucograft® Seal en Geistlich Bio-Oss®.  

Meer informatie over de producten van Dent-Med Materials op www.dent-medmaterials.nl.

embedImagecenter("Imagecenter_1_2053",2053, "large");

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement