DT News - Netherlands - Bruins: capaciteitsrapport Panteia voor de zomer naar de Kamer

Search Dental Tribune

Bruins: capaciteitsrapport Panteia voor de zomer naar de Kamer

Dental Tribune International

Dental Tribune International

di. 12 juni 2018

Bewaar

DEN HAAG – Het eindrapport van het onderzoek naar de opleidingscapaciteit in de mondzorg wordt nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat heeft Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins laten weten in reactie op Kamervragen die SP-Kamerlid Henk van Gerven eerder stelde.

Bruins liet weten dat de veronderstelling van Van Gerven dat er al in januari een onderzoeksrapport was ontvangen van onderzoeksbureau Panteia onjuist is. “Het eindrapport van het onderzoeksbureau is half mei ontvangen. Het rapport van januari was een eerste concept.”
Omdat er vraagtekens waren gezet bij de kwaliteit van het onderzoek is het conceptrapport voorgelegd aan experts van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Capaciteitsorgaan en Nivel. Van een aanvullend onderzoek, waarnaar Van Gerven eveneens vroeg, is volgens Bruins dus geen sprake.

De vraagtekens die eerder werden gesteld bij het onderzoek van Panteia verwijzen naar de kritiek die beroepsvereniging ANT vorig jaar had op het onderzoek. In november liet de ANT weten zich te distantiëren van het Panteia-onderzoek. De beroepsvereniging vond de gebruikte enquête fraudegevoelig en onprofessioneel en stuurde hierover destijds een brief aan het ministerie van VWS.

Het SP-kamerlid wilde met zijn Kamervragen, die hij opstelde naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad, ook achterhalen hoe de minister denkt over een dreigend tekort aan tandartsen in Nederland. Volgens Bruins is er echter geen sprake van een tekort, omdat daar bij de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen signalen van zijn. Ook bestaan er geen wachtlijsten voor de tandarts of mondhygiënist, schrijft Bruins.

Wel zijn er signalen van beroepsverenigingen, erkent de minister. Omdat de meest recente capaciteitsgegevens van 2013 dateerden, is nu het capaciteitsonderzoek door Panteia uitgevoerd. Verder wijst Bruins erop dat het ministerie van Volksgezondheid niet gaat over het aantal opleidingsplaatsen van Tandheelkunde.
(bron: Rijksoverheid)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement