DT News - Netherlands - Europese ranglijst bevestigt Nederlands tandartsentekort

Search Dental Tribune

Europese ranglijst bevestigt Nederlands tandartsentekort

(beeld: Dental Tribune International)
Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

di. 7 maart 2017

Bewaar

HOUTEN – Nederland behoort tot de landen met de laagste ‘tandartsendichtheid’ binnen de Europese Unie. Alleen Slowakije, Malta en Polen tellen minder tandartsen per hoofd van de bevolking. In Griekenland daarentegen is nog steeds op vrijwel elke straathoek een tandarts te vinden, suggereren cijfers van Eurostat over 2014. In de gehele EU zijn momenteel 345.000 tandartsen werkzaam.

Gegeven de lopende discussie over een Nederlands tandartsentekort is de positie van Nederland binnen de statistieken van Eurostat niet verrassend. Toch geeft het te denken dat ons land in 2014 ‘slechts’ 52 tandartsen per 100.000 inwoners telde. Bovendien is het aantal werkzame tandartsen sindsdien gedaald, een trend die gezien het lage aantal opleidingsplaatsen dreigt door te zetten. In andere welvarende Europese landen is sprake van een tandartsendichtheid tussen 64 en 85 tandartsen per 100.000 inwoners, aanzienlijk meer dan in Nederland (zie onderstaande infographic).

EU-breed ontwikkelde het aantal werkzame tandartsen per hoofd van de bevolking zich tussen 2009 en 2014 nauwelijks. In Litouwen, Roemenië en Hongarije nam het aantal met ongeveer 30% toe, maar in landen als Denemarken, Frankrijk en ook ‘koploper’ Griekenland was juist sprake van een afname.

Overigens zeggen deze cijfers niet alles over een tandartsentekort in Nederland. Een overschot of tekort hangt immers ook af van bijvoorbeeld de vraag naar mondzorg per inwoner en de efficiency waarmee in een land gewerkt wordt. Zo verricht in veel landen de tandarts (nog) vaak administratieve taken en doet hij het praktijkmanagement erbij, terwijl in Nederland steeds meer tandarts- en preventieassistenten en praktijkmanagers de tandarts ondersteunen. Ook speelt het aantal werkuren per week en een – als gevolg van taakherschikking – belangrijker positie van mondhygiënisten een rol.

De cijfers van Eurostat, met links het aantal werkzame tandartsen per 100.000 inwoners. (bron: Eurostat)

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement