DT News - Netherlands - Herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie open voor commentaar

Search Dental Tribune

Herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie open voor commentaar

Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 30 mei 2018

Bewaar

UTRECHT – De concepttekst voor de nieuwe richtlijn Tandheelkundige radiologie is gereed en staat open voor commentaar. Dat meldt beroepsvereniging KNMT.

Een actualisatie van de oude richtlijn uit 2015 was nodig omdat de stralingswetgeving op 6 februari van dit jaar op onderdelen gewijzigd werd. Het Besluit basis-veiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het Besluit stralingsbescherming (Bs). Ook zijn een aantal ministeriële regelingen aangepast en samengevoegd.

De voorliggende conceptrichtlijn ‘vertaalt’ de aangepaste wetgeving naar de tandheelkundige radiologische toepassing. Naast de wetteksten zijn daartoe ook Europese richtlijnen geraadpleegd en is advies ingewonnen bij experts uit het veld.

Met de actualisatie vervalt niet alleen de oude richtlijn Tandheelkundige Radiologie maar ook het KNMT-standpunt over Cone Beam Computed Tomography: CBCT in de mondzorg, dat dateert van 2012. De nieuwe inzichten hieromtrent zijn ook meegenomen.

Er kan tot 31 mei op de richtlijn worden gereageerd. Daarvoor heeft de KNMT een speciaal commentaarformulier op haar website geplaatst. Het commentaar zal vervolgens worden besproken en verwerkt door de richtlijnwerkgroep. Daarna wordt de nieuwe richtlijn gepubliceerd op www.knmt.nl/richtlijnen.
(bron: KNMT)

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement