DT News - Netherlands - Hoogste tandheelkundige onderscheiding voor Rob Burgersdijk

Search Dental Tribune

Hoogste tandheelkundige onderscheiding voor Rob Burgersdijk

Tessa Vogelaar

Tessa Vogelaar

ma. 12 juni 2017

Bewaar

UTRECHT – De hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland, de Dr. Th. Dentz medaille, is uitgereikt aan prof. dr. Rob Burgersdijk. Dat gebeurde donderdag 8 juni tijdens het congres Dahlen: wanneer en hoe van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). Burgersdijk ontving de medaille uit handen van het NWVT-bestuur, dat hem roemde om zijn wetenschappelijke prestaties en uitzonderlijke kwaliteiten. Deze hebben veel betekend voor de beroepsuitoefening door de algemeen practicus en komen de patiënt ten goede.

Burgersdijk vervulde in zijn loopbaan zeer veel functies binnen allerlei organisaties, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Zo zette hij zich onder meer in voor onderwijs, preventie en de kwaliteit van de tandheelkunde. Voorheen was hij onder meer voorzitter van het Ivoren Kruis en lid van de KNAW-commissie Beoordeling Gezondheidsonderzoek. Momenteel is hij emeritus hoogleraar Kindertandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van de Federatie voor Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen. Vanuit die laatste positie was Burgersdijk vorig jaar een hoofdrolspeler in de fel oplopende discussie over het op te richten richtlijneninstituut voor de mondzorg.

De Dentz medaille is de oudste en hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland en werd in 1927 voor het eerst uitgereikt aan Dr. Theodore Dentz zelf, die wordt gezien als de grondlegger van de universitaire, tandheelkundige opleiding in Nederland. Destijds gebeurde dat door de NVT, de voorloper van de NWVT. De medaille is sindsdien nog twintig keer uitgereikt. De meest recente ontvanger is em. prof. dr. Wim van Palenstein Helderman. Hij mocht de bijzondere onderscheiding in 2013 in ontvangst nemen. Prof. dr. M.A.J. Eijkman, prof. dr. I. van der Waal en prof. dr. A.F. Käyser gingen hem voor.
(bron: NWVT)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement