DT News - Netherlands - Kunstgebit klappert Nederland uit

Search Dental Tribune

Kunstgebit klappert Nederland uit

Jan Franke

Jan Franke

di. 5 juli 2011

Bewaar

NIEUWEGEIN - Steeds minder Nederlanders hebben een kunstgebit. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (NMT).

De dalende tendens is een direct gevolg van de toegenomen aandacht voor mondgezondheid sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. 24% van de Nederlanders had in 1990 geen tanden meer. Dit percentage was in 2009 gedaald tot slechts 12%. Het percentage kunstgebitdragers nam in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar af van 37% tot 12%, bij 65-plussers van 70% naar 41%.
De grote publiekscampagnes over het belang van goede mondgezondheid, schooltandartsdiensten en fluoridering van tandpasta’s in de jaren zestig leidden destijds in korte tijd tot een sterke verbetering van de mondgezondheid. Ook het aantal Nederlanders dat tot op hoge leeftijd de eigen tanden en kiezen behoudt, is in de loop der jaren sterk toegenomen, blijkt uit de cijfers. (bron: NMT)
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement