DT News - Netherlands - MAX meldpunt: tarieven mondhygiënisten te hoog

Search Dental Tribune

MAX meldpunt: tarieven mondhygiënisten te hoog

UTRECHT – Volgens een peiling van het MAX Opinie Panel is 73 procent van de respondenten tevreden over de behandeling van mondhygiënisten. 57 procent vindt de tarieven van mondhygiënisten echter te hoog.

De leden van het panel werd gevraagd naar hun mening over mondhygiënisten. Panelleden raakten vooral geïrriteerd door de vijfminutenbehandelingen om het gebit te reinigen. Voor elke driehonderd seconden kost dat € 14,91. De patiënt heeft vaak de indruk dat de mondhygiënist eerder te veel dan te weinig minuten in rekening brengt en kan niet controleren hoelang de behandeling duurt, aldus het MAX-meldpunt.

Alleen als de behandelaar verwacht dat de behandeling meer dan € 250 gaat kosten, moet hij dit vooraf aan de patiënt vermelden. Volgens zowel de NZa als de Patiëntenfederatie moeten mondhygiënisten vooraf duidelijkheid geven over de kosten van de behandeling, ook als die minder bedragen dan 250 euro. De NZa bepaalt de tarieven voor de mondhygiënist aan de hand van de hoeveelheid tijd en de kosten van de verrichtingen.

Door hoge tarieven mijden vooral mensen met een kleine portemonnee de mondhygiënist en de tandarts. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat zeker 1 miljoen mensen hun gebit verwaarlozen omdat ze om financiële redenen mondzorg mijden. Dat kan tot gezondheidsschade leiden, aldus directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. De Patiëntenfederatie is voorstander van een oplossing in de vorm van basiszorgcontrole in het basispakket. Daaronder vallen het verzorgen van het gebit en de behandeling van cariës.

Bron: MAX meldpunt

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement