DT News - Netherlands - Loes Velthoven-Verlinden nieuwe voorzitter NVM-mondhygiënisten

Search Dental Tribune

Loes Velthoven-Verlinden nieuwe voorzitter NVM-mondhygiënisten

Reinier van de Vrie, redactie Dental Tribune

Reinier van de Vrie, redactie Dental Tribune

di. 23 januari 2024

Bewaar

Op de jaarvergadering van NVM-mondhygiënisten op vrijdag 10 november is Loes Velthoven-Verlinden (links op de foto) gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Ze gaf aan dat ze verder gaat bouwen op het stevige fundament dat is gelegd door haar voorganger Manon van Splunter-Schneider (rechts op de foto).

Dat Van Splunter inderdaad een stevig fundament heeft gelegd, werd wel duidelijk in de vele lovende woorden die op die vrijdag van binnen en buiten de vereniging werden gezegd over haar op het congres ‘De PARO-reis; Van gedrag naar resultaat’ dat volgde op de jaarvergadering.

Volgens NVM-directeur Ellen Bol viel Van Splunter op als regiofunctionaris van de vereniging in Zuid-Holland en werd ze gespot als potentieel bestuurslid. Van Splunter heeft maar liefst in zeven verschillende besturen meegedraaid. Dat was van 2006-2009 voor de eerste keer, en van 2012 tot bij haar afscheid recent in november. Vanaf 2016 was ze de voorzitter. Bol roemde het niet aflatende enthousiasme, de grote inzet en de gave van Van Splunter om met mensen te overleggen en hen te overtuigen van haar mening. Ze was ook spil in de vereniging om preventie weer ruim op de kaart te zetten. En onder haar leiding kwam er het experiment voor taakherschikking en verdere verzelfstandiging van het beroep van mondhygiënist.

Marnix de Romph zei vanuit de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici  (ONT) direct een band met haar te hebben gevoeld omdat ze beiden een vereniging van niet-tandartsen vertegenwoordigden. Met haar doorzettingsvermogen en vasthoudendheid heeft ze volgens De Romph veel weten te bereiken, maar altijd op een politiek correcte en eerlijke manier. En soms kon ze ook ongeremd en ontwapenend zijn. Zo onderbrak ze eens een moeilijke discussie met diverse partijen in de mondzorg met de woorden: “Nu ga ik eerst even piesen, anders komt er sowieso geen zinnig woord meer uit!” Daarna was de sfeer een stuk ontspannener. En welke voorzitter weet het voor elkaar te krijgen om de statuten te laten wijzigen om langer te kunnen aanblijven?, zo vroeg De Romph zich af.

Per video noemde Hans de Vries, de KNMT-voorzitter, Van Splunter een gedreven bestuurder die van aanpakken weet. Daarmee heeft ze veel bereikt en veel respect afgedwongen. De coronatijd maakte duidelijk dat de diverse mondzorgpartijen heel goed effectief konden samenwerken. Hij wenste haar veel succes met alles, en zeker in de politiek waar ze zich voor Groen Links-PvdA nu verder gaat inzetten voor duurzaamheid.

Als een van de eerste NVM-voorzitters sloot Til van der Sanden, namens de ereleden, zich daarbij aan. Ze hoopt dat Van Splunter in de landelijke politiek terechtkomt. “Want welke ambassadeur zouden de mondhygiënisten beter in Den Haag kunnen hebben dan Manon?” Mondhygiënist Lieneke Steverink gaf als ‘gewoon’ lid aan dat ze het vooral waardeerde dat Van Splunter haar – en waarschijnlijk veel andere leden – zich heeft doen thuis voelen bij de vereniging. Zelf benadrukte Van Splunter in haar slotwoord hoe belangrijk het is om een vereniging te hebben die opkomt voor je belangen. Samen sta je immers sterker dan alleen. Ze hoopt dat ze veel mensen heeft weten te inspireren.

Aan Loes Velthoven-Verlinden de moeilijke taak om zo’n voorzitter op te volgen. Ze gaf aan verder te willen bouwen op de stevige fundamenten die haar voorganger heeft gelegd. NVM-mondhygiënisten staat volgens haar nu stevig op de kaart bij de partijen in de mondzorg, het ministerie van VWS en de politiek. In een persbericht zegt ze: “Als mondhygiënist ben ik gepassioneerd over het bevorderen van de professionele ontwikkeling en groei van ons beroep. Ik geloof dat we als NVM-mondhygiënisten een belangrijke rol spelen in het verbeteren en bevorderen van de preventieve mondzorg in Nederland en het versterken van de positie van de mondhygiënist in de gezondheidszorg. Elke Nederlander moet kunnen rekenen op een toegankelijke en betaalbare mondzorg.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement