DT News - Netherlands - Monddouches effectief tegen gingivitis

Search Dental Tribune

Monddouches effectief tegen gingivitis

Deborah Lyle. Foto: Lauren Wysocki
Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

Hedwig Fossen, Redactie Dental Tribune

wo. 24 april 2024

Bewaar

AMSTERDAM – Op 25 april promoveert de Amerikaanse Deborah Lyle bij ACTA Amsterdam op haar onderzoek over de effectiviteit van monddouches. De uitkomst? Monddouches kunnen in minder dan vier weken al significante verbetering in bloedingsscores bewerkstelligen. Daarmee vormen ze een effectief hulpmiddel om gingivitis te bestrijden.

Wereldwijd hebben ongeveer 3,5 miljard mensen last van mondziekten. Vooral in landen met lage en middeninkomens is er een  toename van orale aandoeningen. Gingivitis komt zelfs voor bij ongeveer 90% van de bevolking en kan overgaan in onomkeerbare parodontitis. Een slechte mondgezondheid heeft een negatieve invloed op de algehele gezondheid, maar ook op de psychische gezondheid. Het kan het zelfvertrouwen beïnvloeden en gevolgen hebben voor sociale relaties en werk.

“Ik ben gedurende mijn loopbaan steeds enthousiaster geworden over de monddouche,” vertelt Deborah Lyle online vanuit huis in New Jersey. De monddouche werkt door middel van een pulserende straal water die je onder druk tussen de elementen en de gingiva spuit. “Toen ik de opleiding tot mondhygiënist deed, leerde ik van mijn docenten dat de monddouche niet effectief is. Mijn vader gebruikte toentertijd al een monddouche en ik raadde hem dit af, maar hij bleef er toch gebruik van maken. Toen ik begon te werken in de praktijk zag ik dat mensen die de monddouche gebruikten heel gezonde gingiva hadden. Daar wilde ik meer van weten.”

Lyle dook toen de onderzoeken in en kreeg in 1991 een baan bij Waterpik, waar ze directeur klinisch onderzoek werd. “Ik was uiteindelijk helemaal overtuigd van dit mondverzorgingsproduct en wilde de kennis erover graag naar buiten brengen. Het was ook een perfect onderwerp voor een promotieonderzoek om mijn loopbaan mee af te sluiten. Mijn vader heb ik uiteindelijk gelijk moeten geven, helaas,” vertelt ze lachend.

In haar onderzoek vergeleek Lyle een groep gingivitispatiënten die alleen een handtandenborstel gebruikte met een groep die de handtandenborstel combineerde met de monddouche. Daarnaast vergeleek ze een groep die een elektrische tandenborstel gebruikte met een groep die de elektrische tandenborstel combineerde met de monddouche. In beide gevallen lieten de groepen die het poetsen aanvulden met de monddouche in vier weken significant meer verbetering in bloedingsscores zien dan de groepen die alleen poetsten.

Dat de monddouche effectief is om gingivitis onder controle te krijgen, was geen verrassing voor Lyle. Maar dat het zo snel verbetering liet zien bij de vergelijking van individuele patiënten, vond ze wel verrassend. “In minder dan vier weken verbetering in bloedingsscore is heel snel,” zegt Lyle. De gewogen gemiddelde bloedingsscore van 60% bij aanvang was in vier weken afgenomen tot 23%. Dit is een verandering van 37%, waarbij 281 van de 444 (63%) proefpersonen een bloedingsscore van minder dan 20% bereikten en 16% van de proefpersonen een bloeding van minder dan 10%.

Hoewel het product al sinds de jaren zestig bewezen effectief is, maken maar weinig mensen gebruik van de monddouche. Hoe kan dat? “De monddouche was geen onderdeel van het onderwijs. Nu is de monddouche wereldwijd in onderwijsprogramma’s en studieboeken opgenomen, waardoor meer mondzorgprofessionals zich bewust zijn van de effectiviteit.”

De meeste van Lyles onderzoeken zijn gesponsord door Waterpik®, maar het bedrijf had geen invloed op het verzamelen en analyseren van data, stelt Lyle. De onderzoeken zijn uitgevoerd bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of een onafhankelijke klinische onderzoeksorganisatie. “Alle bedrijven voor mondzorgproducten sponsoren hun eigen productonderzoek, omdat het geld voor commerciële producten niet vanuit de overheid of universiteiten komt. Bedrijven willen consumenten een goed product bieden dat bewezen effectief is.”

Lyle hoopt dat mondhygiënisten en tandartsen de monddouche standaard in hun repertoire opnemen om patiënten aan te bieden. “Je mondzorgadvies is natuurlijk heel patiëntafhankelijk. Maar dit onderzoek geeft het sluitende bewijs dat de monddouche goed deel kan uitmaken van je mondzorgadviezen.”

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement