Dental Tribune Netherlands

Cognitieve gedragstherapie effectief tegen tandartsangst

By Dental Tribune International
December 10, 2015

LONDEN – Volgens de laatste schattingen lijdt een op de tien patiënten in het Verenigd Koninkrijk aan angst voor de tandarts. Nieuw onderzoek van King’s College in Londen wijst uit dat het inzetten van cognitieve gedragstherapie (CGT) voorafgaand aan de behandeling in het algemeen effectief is om patiënten over hun angst heen te helpen.

In een onderzoek onder angstige patiënten ontdekten de onderzoekers dat de grote meerderheid van hen in staat was om behandeling zonder verdoving te ondergaan, nadat zij therapie hadden gekregen bij de Dental Institute Health Psychology Service. Slechts zes procent van de onderzochte patiënten moest behandeld worden onder verdoving.

“Ons onderzoek laat zien dat de meeste mensen na gemiddeld vijf CGT-sessies behandeld kunnen worden door de tandarts, zonder dat zij verdoofd hoeven te worden,” zegt Tim Newton, hoofdauteur en hoogleraar Toegepaste Tandheelkundige Psychologie.

CGT heeft als kortetermijntherapie reeds bewezen te helpen tegen depressie en een aantal angstgerelateerde stoornissen, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en boulimie. In zes tot tien sessies beoogt de therapeut patiënten te helpen hun gevoelens en gedrag te veranderen door het herstructureren van gedachten en het doorbreken van negatieve gedachtepatronen. Volgens de onderzoekers waren de meest voorkomende angstinducerende factoren boren en het krijgen van een injectie.

Ondanks de positieve uitkomst beveelt Newton aan om CGT te beschouwen als complementair ten opzichte van verdoving en niet als een alternatief, waarbij de twee methoden gecombineerd een samenhangend zorgpad vormen voor het welzijn van patiënten. Bovendien zouden patiënten volgens hem zorgvuldig onderzocht moeten worden door getrainde CGT-specialisten, omdat ze kunnen lijden aan additionele psychologische stoornissen.

“CGT biedt een mogelijkheid om de noodzaak voor verdoving te reduceren bij mensen met een fobie, maar er zullen altijd patiënten zijn die verdoving nodig hebben vanwege een urgente tandheelkundige behandeling en/of bij invasieve behandelingen,” aldus Newton. Meer dan een derde van de onderzochte patiënten vertoonden tekenen van algemene angst, terwijl tien procent van hen depressief was of suïcidale gedachten had.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Netherlands No. 9, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International