DT News - Netherlands - NZa slingert Groningse tandarts op de bon

Search Dental Tribune

NZa slingert Groningse tandarts op de bon

Ben Adriaanse

Ben Adriaanse

ma. 27 februari 2017

Bewaar

GRONINGEN – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Groningse tandartspraktijk een boete van maar liefst 200.000 euro opgelegd voor verkeerd declareren. Het onderzoek was gestart naar aanleiding van signalen van patiënten, stelt de NZa.

Op basis van declaratieoverzichten en patiëntendossiers concludeert de NZa dat de praktijk in 2014 te veel declareerde. De tandarts bracht bij patiënten een toeslag van minimaal tweehonderd euro in rekening voor het plaatsen van een kroon. Indien patiënten hiervan een nota kregen, bevatte deze nota de uitleg ‘toeslag kwaliteit’ of ‘cosmetische behandeling’. Op deze manier liet de tandarts zijn patiënten meer betalen dan het tariefsysteem voorschrijft. In totaal hebben ruim driehonderd patiënten de vergoeding betaald, waarbij een aantal van hen zelfs meerdere malen. De NZa vindt dat de tandarts onterecht inkomsten heeft ontvangen en legt hem daarom deze megaboete op.

Niet-bestaande code
Patiënten kregen onder meer een rekening waarbij door de tandartspraktijk de niet-bestaande code K30 werd gebruikt. Het deel van de behandeling waarvoor K30 werd gebruikt, werd niet door de zorgverzekering vergoed en kwam daarmee voor rekening van de patiënt. Deze werkwijze is in strijd met de NZa-regels. In Nederland is immers wettelijk vastgesteld wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat (een onderdeel van) een behandeling maximaal mag kosten, benadrukt de zorgautoriteit. Zorgverleners mogen naast de codes geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag.

De NZa heeft burgers al eerder gewaarschuwd voor mondzorgpraktijken die mogelijk onterecht een toeslag in rekening brengen en verwijst naar het eigen meldpunt hiervoor. Een eerdere oproep vanuit de zorgautoriteit om de tandartsrekening goed te controleren, leidde tot kritiek van tandartsen: de wantrouwende toon zou tot imagoschade voor de beroepsgroep leiden, stelde de ANT medio 2016.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement