DT News - Netherlands - Vernieuwde VGT Portal Stralingsbescherming is live

Search Dental Tribune

Vernieuwde VGT Portal Stralingsbescherming is live

Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

di. 9 april 2024

Bewaar

In navolging van de vorig jaar gelanceerde VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen heeft de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige Branche (VGT) begin dit jaar haar compleet vernieuwde VGT Portal Stralingsbescherming gelanceerd. Daarmee zijn praktijken in staat om het bij wet verplichte KEW-dossier op uiterst efficiënte wijze online samen te stellen, te beheren en een door een stralingsbeschermingsdeskundige opgestelde en beoordeelde Risicoanalyse Stralingstoepassingen te verkrijgen.

State-of-the-art digital platform

Het vernieuwde portal heeft niet alleen een nieuwe en moderne look & feel, maar is ook in gebruik totaal vernieuwd. Bij de ontwikkeling van het portal is de VGT in gesprek gegaan met gebruikers: werkgevers en medewerkers van praktijken, leveranciers van röntgenapparatuur (leden van de VGT) en stralingsbeschermingsdeskundigen. Het resultaat is een state-of-the-art digitaal platform waarop de gebruiker online samenwerkt met haar leverancier en onderhoudspartij van röntgenapparatuur, de VGT, de stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) en de klinisch fysicus.

Inzicht in status en actiepunten

Gebruiksgemak is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het portal. Zo wordt de gebruiker op intuïtieve wijze - als het ware - meegenomen in het proces om te komen tot een compleet KEW-dossier en de afgifte van de Risicoanalyse Stralingstoepassingen. Na inloggen in de beveiligde omgeving ziet de gebruiker direct wat de status is van het dossier en wie van de samenwerkingspartners op dat moment het dossier in behandeling heeft. Is een actie vereist door de praktijk, bijvoorbeeld het uploaden van een ontbrekend document, dan wordt de gebruiker daarover geïnformeerd via het portal en/of via e-mail.

“Dat praktijken voor het samenstellen en beheren van het KEW-dossier en de afgifte van de risicoanalyse bij de VGT in goede handen zijn, blijft natuurlijk zo. Maar met het vernieuwde VGT Portal Stralingsbescherming is het echter een stuk eenvoudiger, efficiënter en overzichtelijker geworden,” aldus Werner Kleiss, secretaris van de VGT.

Meer weten? Zie www.vgt.nl.

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement