Streep door VGZ-beleid implantaten

Search Dental Tribune

Streep door VGZ-beleid implantaten

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
(foto: Canva/Puvasit Inyavileart)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

wo. 2 december 2020

save

AMSTERDAM – Een patiënt die VGZ voor de rechter heeft gedaagd omdat zij van mening was een te lage vergoeding gekregen te hebben ontvangen voor haar implantaten, is door de rechter in het gelijk gesteld. De discussie tussen tandartsen en patiënten enerzijds en VGZ anderzijds, is hiermee na twee jaar beslecht. De rechter heeft geoordeeld dat het vergoedingsbeleid van VGZ voor deze zorg geen stand kan houden.

Een patiënt betwistte de vergoeding die ze van zorgverzekeraar VGZ kreeg voor haar implantaten. VGZ wees haar verzoek om hogere vergoeding af met een verwijzing naar het inkoopbeleid dat ze in 2018 had ingevoerd. In dit beleid had VGZ zelf afspraken gemaakt met implantaatfabrieken over de prijzen van implantaten. De vergoeding die patiënten vervolgens kregen voor deze implantaten, was gebaseerd op de inkoopprijs van de implantaten. VGZ bestempelde de fabrikanten hiervan namelijk als ‘zorgaanbieders’. De afspraken die met de fabrikanten waren gemaakt, zouden volgens VGZ als basis dienen voor het gemiddeld gecontracteerde tarief. Hierdoor kregen patiënten een veel lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde mondzorg.

Volgens de rechter kan VGZ fabrikanten echter niet zien als zorgaanbieders. Immers, een patiënt kan niet direct bij een fabrikant terecht voor zorg. Daarom kan een fabrikant ook niet gezien worden als behandelaar. Hiermee zette de rechter een streep door het beleid van VGZ. Volgens de rechter hebben patiënten recht op een veel hogere vergoeding per implantaat. Voor de patiënt die de zaak had aangespannen, betekende dit dat VGZ 50% meer had moeten vergoeden dan zij had gedaan.

De ANT, die zich eind 2018 bezighield met het beleid van VGZ, vindt de uitspraak ‘meer dan terecht en logisch’. “Door fabrikanten van implantaten opeens naar voren te schuiven als zorgaanbieders werden verzekerden van VGZ gedupeerd,” zo stelt ANT-voorzitter Jan-Willem Vaartjes. “Als gevolg van dit beleid ontvingen patiënten van VGZ bijna twee jaar lang een te lage vergoeding, terwijl de ANT VGZ daarop eind 2018 al gewezen had.”

De ANT zal VGZ benaderen voor een snelle oplossing voor alle gedupeerden. “Het zou VGZ sieren als zij al haar verzekerden en voormalig verzekerden proactief zou benaderen, zodat alle patiënten alsnog de vergoeding krijgen waar zij recht op hebben,” aldus Vaartjes, die er vanuit gaat dat VGZ in dezen haar verantwoordelijkheid neemt.

(bron: ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement