DT News - Netherlands - 1,5 miljoen voor onderzoek naar meer samenwerking in mondzorg

Search Dental Tribune

1,5 miljoen voor onderzoek naar meer samenwerking in mondzorg

(foto: Canva/giorgiomtb1)
Redactie Dental Tribune Nederland

Redactie Dental Tribune Nederland

zo. 20 maart 2022

Bewaar

UTRECHT – Het samenwerkingsverband ORANGEHealth.NL ontvangt ruim 1,5 miljoen euro voor onderzoek met als doel om de (mond)zorg en (mond)gezondheid in Nederland te verbeteren. In ORANGEHealth.NL werken de drie opleidingen Tandheelkunde en de vier hogescholen voor Mondzorgkunde in ons land samen met patiënten, (verzekerings)bedrijven en publieke partijen. Deze partijen bundelen hun krachten om zich te focussen op het verband tussen mondgezondheid en algehele gezondheid.

ORANGEHealth.NL krijgt dit bedrag vanuit de Topsector Life Science & Health en trapt af met een project om de mondzorg voor ouderen te verbeteren. Het samenwerkingsverband gaat zich richten op effectievere communicatie en ondersteunende technologie en diagnostiek voor ouderen die meer risico lopen op systemische en chronische mondziekten. Het project bevat drie onderzoekslijnen.

Onderzoekslijn 1: Samenwerking mondzorgprofessionals en andere zorgverleners in de eerste lijn

In deze lijn gaat het consortium werken aan het implementeren van de praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen van de KNMT en de drie KIMO-richtlijnen die rond ouderenzorg zijn ontwikkeld. Daarnaast bestaat dit deel van het onderzoek uit een screeningsonderzoek naar de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen. Ten slotte is een verdere uitwerking van het project ‘De Mond Niet Vergeten!’, waarbinnen de mondzorg samenwerkt met de GGD en de thuiszorg, deel van deze onderzoekslijn.

Onderzoekslijn 2: Data en uitwisseling van data

Deze lijn betreft het toevoegen van een aantal vragen over tandheelkunde en mondgezondheid aan enkele langjarige cohortonderzoeken. Zo kunnen de onderzoekers relaties gaan leggen met andere ziekten. Ook bevat deze onderzoekslijn een verkenning naar de mondgezondheidsgegevens die uit de tandartspraktijk kunnen worden gehaald. En als derde onderdeel gaat het om de vraag hoe er met dit soort gegevens technisch de verbinding kan worden gemaakt met huisartspraktijken. Hierbij valt te denken aan privacy en veilige gegevensverwerking.

Onderzoekslijn 3: Biomarkers uit speeksel

De laatste onderzoekslijn richt zich op verschillende biomarkers uit speeksel. In tandartspraktijken wordt bij patiënten speeksel afgenomen en betrokken wetenschappers beoordelen of hier aanwijzingen in zitten die duiden op ziekten.

Willem Fokkema, projectdirecteur van het consortium, geeft aan dat het nieuwe onderzoeksproject een belangrijke stap is in de samenwerking tussen bijvoorbeeld mondzorgprofessionals en de eerstelijnszorg. ”Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde voor algehele gezondheid,” aldus Fokkema. Verschillende onderdelen van het onderzoek staan onder leiding van Josef Bruers, KNMT-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Kwaliteit van mondzorg in de praktijk aan ACTA.

ORANGEHealth.nl is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Door de unieke samenwerking tussen opleidingen, praktijken en bedrijven is er een grote kans dat de resultaten van het onderzoek ook daadwerkelijk worden benut.

(bron: KNMT)

 

Labels:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement